Kategori Arkiver: Nyheder

GODE NYHEDER FRA RATTISODDE BÆK

Rattisodde Bæk, eller Tranholm Bæk som kommunen kalder den, starter et godt stykke nord for Østervrå, hvor den samler vand fra flere grene. Bækken krydser Hjørringvej/Sæby Landevej mellem Østervrå og Sæsing og krydser senere Stenskrogvej før udløb i Voer Å en halv kilometers penge opstrøms Stenskrog Hammerværk. Den længste delstrækning er opstrøms Hjørringvej. Her er…

REKORD GYDESÆSON I VOER Å.

I 2020 har vi haft luksus-fiskeri og luksus-gydesæson, fordi der fortsat er et vist bidrag fra de sidste udsætningsfisk, mens tidlige tiltag i vandplejen nu slår kraftigt igennem med opgangsfisk. Et fortsat faldende bidrag fra udsætningsfisk vil der også være i 2021 og 2022. Herefter vil der stort set ikke være udsætningsfisk tilbage. Men tab nu ikke modet. Til gengæld vil tiltag i vandplejen og i Vandplan-2+3 fortsætte med at øge antallet af 100 % ægte vildfisk.

Efterårsmanøvre ved bækkene

I vandplejegruppen blev vi næsten færdige med at trave gydebækkene igennem for at sikre ørrederne let adgang til gydepladserne, inden der pludselig blev indført undtagelsestilstand i Nordjylland. De sidste to små bække krydser ikke kommunegrænser, så dem klarer vi nok også . I år har DMI og YR været på vores side: oktober har været…

Havørred konkurrence 2020

Konkurrencen afholdes fra fredag den 28. august kl. 17.00 til lørdag den 29. august kl. 11.00. Indvejning kan ske fredag midtvejs kl. 22.00. Konkurrencen slutter lørdag kl. 11.00 med indvejning og efterfølgende præmieoverrækkelse og spisning i Klubhuset. Tilmelding til dybdahltoj@dybdahltoj.dk eller på 20271346 til Kim Dybdahl. Husk tilmelding p.g.a. af mad senest mandag den 26.Der…