Kategori Arkiver: Nyheder

REKORD GYDESÆSON I VOER Å.

I 2020 har vi haft luksus-fiskeri og luksus-gydesæson, fordi der fortsat er et vist bidrag fra de sidste udsætningsfisk, mens tidlige tiltag i vandplejen nu slår kraftigt igennem med opgangsfisk. Et fortsat faldende bidrag fra udsætningsfisk vil der også være i 2021 og 2022. Herefter vil der stort set ikke være udsætningsfisk tilbage. Men tab nu ikke modet. Til gengæld vil tiltag i vandplejen og i Vandplan-2+3 fortsætte med at øge antallet af 100 % ægte vildfisk.

Efterårsmanøvre ved bækkene

I vandplejegruppen blev vi næsten færdige med at trave gydebækkene igennem for at sikre ørrederne let adgang til gydepladserne, inden der pludselig blev indført undtagelsestilstand i Nordjylland. De sidste to små bække krydser ikke kommunegrænser, så dem klarer vi nok også . I år har DMI og YR været på vores side: oktober har været…

Havørred konkurrence 2020

Konkurrencen afholdes fra fredag den 28. august kl. 17.00 til lørdag den 29. august kl. 11.00. Indvejning kan ske fredag midtvejs kl. 22.00. Konkurrencen slutter lørdag kl. 11.00 med indvejning og efterfølgende præmieoverrækkelse og spisning i Klubhuset. Tilmelding til dybdahltoj@dybdahltoj.dk eller på 20271346 til Kim Dybdahl. Husk tilmelding p.g.a. af mad senest mandag den 26.Der…

Referat af generalforsamlingen 2020i Voer Å Sportsfiskerforening

Afholdt mandag den 6. januar 2020 kl. 19:00 i Østervrå Kulturhus.  Inkl. bestyrelsen var mødt ca. 50 medlemmer  Dagsorden i henhold til vedtægterne:  1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent og indskud 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisorer 9. Eventuelt  Formand Nicolai Jørgensen bød velkommen, hvorefter man…

FORHINDRINGSLØB MOD NYE GYDEBANKER.

I vandplejen har vi fået både miljøgodkendelse og penge til fire nye gydebanker i Højbæk – her ligger det naturlige gydegrus på meget lavt vand, og passagen derop under Flauenskjoldvej er noget kritisk. Det rekordvåde efterår har forsinket os, men vi kunne lige nå to af dem den 4. december – godt nok langt over midten af gydesæsonen, men alligevel…

Ændring af regler

Bestyrelsen har besluttet at åbne for hjemtagelse af fisk under vinterfiskeriet igen fra den 16. januar 2020. Det betyder, at det bliver tilladt at hjemtage grønlændere over 40 cm samt overspringere. Nedgængere, uanset om de er farvede eller blanke og/eller har løse skæl, er totalfredet og skal genudsættes straks. Enhver tvivl skal komme fisken til…