Juniorafdeling i voer å sportsfiskerforening

Foreningen har en aktiv junior-afdeling, der er i kraftig vækst de seneste år. Succesen skyldes, at foreningen hvert år laver et program med en lang række fisketure rundt omkring i landsdelen.

Filosofien bag er, at der ikke afholdes en masse teori om fiskeri, men fokuseres på praktisk fiskeri, og derved fås erfaringer og gode oplevelser. Derved stifter de unge mennesker bekendtskab med mange typer fiskeri. Der har tidligere være ture efter gedder, aborrer, brasen, sild, ørreder, signalkrebs, karper, havfisketure m.m. Turene organiseres ved hjælp af en lukket facebook-gruppe, der hedder: Ungdomsfiskeklubben ved Voer å.

Medlemmerne er kun for juniorer og deres forældre, så ansøg om medlemskab. 

Besøg Ungdomsfiskeklubben på Facebook her

Galleri

Aktivitetskalender

Turene er som regel gratis og foreningen er behjælpelig med endegrej og instruktion på turene. Der er forældrekørsel til de forskellige fiskepladser.

Programmet for 2022:

22/6 Film aften i Dybvad Havørredfiskeri i åen
25/6 Havørredfiskeri i Voerå
Juli er sommerferie FISK LØS
13/8 Familiefiskedag i Dybvad
26-27/8 Overnatning i Dybvad fiskeri i søen og åen
3/9 Signalkrebs
24/9 Medetur til Randers
8/10 Gedder, Rimter og Laks i Gudenåen
22/10 Gedder i Guldager
12/11 Havtur fra Hirtshals
26/11 Gedder i Dybvad
Vi satser på nogle spontane onsdagsture henover sommeren, såsom åen, havbars eller en tur på molen, og disse meldes ud med kort varsel når forhold er korrekte.
Der vil som altid komme opslag med nærmere informationer når tiden nær

Via facebookgruppen for Voerå´s ungdom organiseres der klubaftener og spontane ture cirka hver 14. dag, så ansøg om medlemskab af denne Facebookgruppe og tag med.