Generelt om aktiviteterne i Voerå sportsfiskerforening:

Voer å Sportsfiskerforening vil gerne være en aktiv forening med et righoldigt aktivitetsprogram der henvender sig til vore medlemmer og lodsejere for derigennem at bidrager til et godt kammeratskab. Aktivitetsudvalget yder en stor indsats. Men som altid gælder det at intet kommer af sig selv. Så derfor har du en ide til et arrangement modtages disse med stor glæde. Bare kontakt aktivitetsudvalget med din ide!

Andre aktiviteter:

Voerå Sportsfiskerforening afholder desuden en række arrangementer hvor det drejer sig om fiskeriet. Her skal nævnes de årlige begivenheder i form af Familiedagen ved Søparken og Havørredkonkurrencen. Sidst men ikke mindst er der foreningens aktiviteter omkring fiske og vandløbspleje, samt Åens dag.

Første lørdag i november er foreningen traditionen tro vært for alle vore lodsejere, i forbindelse med afholdelse af den årlige lodsejerfest . Denne hyggelige aften har de sidste par år været henlagt til Østervrå Kulturhus.

Havørredkonkurrence

Havørredkonkurrence

Havørredkonkurrencen i Voer å falder sidste weekend i august. Det er en dag, hvor der gennem årene er blevet landet mange meget flotte fisk. Det er også en dag, hvor der afsluttes med spisning og kammeratligt samvær ved klubhuset i Søparken. Så husk at melde dig til denne hyggelige dag.

Tilmelding skal ske til Aktivitetsudvalget. Ved tilmelding kan man ligeledes tilmelde sig den efterfølgende spisning, der i øvrigt er gratis. Personer der indvejer fisk, men ikke har tilmeldt sig rettidigt, kan ikke deltage i konkurrencen.

Fiskeriet går fra fredag kl. 18 til lørdag kl. 11.00. Senest kl. 11.00 skal fiskene være indvejet i klubhuset i Dybvad, hvorefter der er præmieoverrækkelse og spisning.

Regler:

  • Der er præmier til de tre største havørreder og man kan kun vinde en præmie pr. person.
  • Ved fisk af samme længde er fiskens vægt afgørende.
  • Færdsel langs åen skal foregå efter gældende reglement.
  • Vis hensyn!
  • Medbring statsfisketegn og fiskekort!
  • Der må fiskes i Voer Å.

I håbet om et stort fremmøde igen i år ønsker aktivitetsudvalget på gensyn til en hyggelig og forhåbentlig fiskerig dag.

Venlig hilsen – VoerÅ Sportsfiskerforerening

Aktivitetskalender

Vigtige datoer:

Åens dag 20. maj 2023

Familiefiskedag 18. maj 2023

Havørredkonkurrence: Kommer 

Tilmelding til aktiviteterne i Voerå Sportsfiskerforening

Tilmelding til arrangementer skal ske før hvert arrangement til:

Nicolai Jørgensen
Tlf.: 29 80 66 48
Mail: njvoeraa@gmail.com

Tilmelding til vandløbsrestaurering skal ske til:

Jørgen Riis Vestergård
Tlf.: 29 87 91 59
Mail: jr-v@mail.dk.

Tilmelding til Åens dag skal ske til: Henrik Jørgensen på 2764 2392