Kort og parceloversigt

Kan du ikke se kortet herover, kan du via knappen nederst på siden åbne kortet i et nyt vindue. Rød markerer stykker vi ikke har fiskeret på, ligesom p-pladser er markeret. Dette Google kort er et supplement til kortmappen med parceloversigten. Både parceloversigt og Google kort vil løbene blive opdateret herinde, men det er dit ansvar at holde din kortmappe opdateret. Ligeledes findes der grønne pæle ved åen, hvor man må fiske, og røde pæle markerer, at vi ikke har fiskeretten. Tak til Mogens Steen for udarbejdelse af Google kort.

Åben Google kort her
Tryk for at se parceloversigt til kortmappen for Voer Å og Gerå

Hver opmærksom på at der kan være særfredninger i perioder på enkelte parceller.

Gul markering betyder at der specielle forhold (typisk jagt, som giver ingen adgang i perioder)

Klik HER for at se mere om disse forhold

Rød markering betyder at der er ingen fiskeret, det skal respekteres af foreningens medlemmer og dagkortsgæster.

Det kan koste dit medlemskab eller fiskeret til åen, hvis de overtrædes

Færdselsregler

  • Det er ikke tilladt at gå i markarealer eller at færdes i kanten / pløjesporet mellem brink og afgrøder, da dette kan give problemer med spredning af flyvehavre i specialafgrøder.
  • Reglerne om færdsel langs vore vande er klar: Al færdsel foregår på de udyrkede arealer langs åen. Det vil sige på brinken!
  • Smid ikke affald og kommer man forbi en tom dåse, så tag den med! De kan lave stor skade, når de kommer igennem en grønthøster og bliver til dyrefoder.
  • Parker på parkeringspladserne og undgå i det hele taget at holde i vejen for store landbrugsmaskiner.
  • Husk vi er alle gæster langs åen.

Overtrædelser kan medføre inddragelse af fiskekort, øjeblikkelig bortvisning samt eksklusion af foreningen.