Bestyrelsen og Udvalg Voer Å Sportsfiskerforening 2023

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand
Nicolai Jørgensen, 2980 6648, mail: njvoeraa@gmail.com
Udvalg: Juniorer – Familiefiskedag

Kasserer
Lindy Sørensen, 6154 2653, mail: lesthor@safnet.dk

Sekretær
Jørgen Riis-Vestergård, 2987 9159, mail: jr-v@mail.dk
Udvalg: Vandpleje

Lindhard Høj Jensen, 2310 5969, mail: kljensen51@gmail.com
Udvalg: Fiskeret – Transformator

Henrik Jørgensen, 2764 2392, mail: henrik.voeraa@gmail.com
Udvalg: Åens Dag – Havørredkonkurrence

Leif Jensen, 2170 5808, mail: thorupleif@hotmail.com
Udvalg: Fiskeret – Åens Dag – Havørredkonkurrence

John Bjerre, 2396 7216, mail: bjerrefamily@hotmail.com
Udvalg: Juniorer – Vandpleje

Suppleanter:

Jørgen Blok, 2520 2629, mail: jbl-fb@aalborg.dk
Udvalg: Vandpleje – Hjemmeside

Niels Svenningsen, 5148 0494, mail: niels.soe.sv@gmail.com
Udvalg: Juniorer

Uden for bestyrelsen:

Michael Koch Jensen, 2688 2201

Preben Høj, 2911 8428
Udvalg: Vandpleje Gerå

Kim Dybdahl, 2027 1346
Udvalg: Lodsejerfest – Generalforsamling

 

Konstituering er vedtaget den 18/01 2023

Fiskeriopsynsmænd:

Jens Zimmer, 5189 1031

Henrik Jørgensen, 2764 2392

Jan Jensen, 2010 3136

Leif Jensen, 2170 5808

Juniorudvalg:

Niels Svenningsen

Niels Lynggaard

Per Olesen

Nicolaj Jørgensen

John Bjerre

Vandplejeudvalg:

Jørgen Riis-Vestergård

John Bjerre

Jørgen Blok

Michael Koch Jensen (Gerå)

Preben Høj (Gerå)

Åens dag:

Henrik Jørgensen

Leif Jensen