Bestyrelsen i Voer Å Sportsfiskerforening

Formand:
Nicolai Jørgensen – Skævevej 15 – 9352 Dybvad – Tlf.: 29 80 66 48 – Mail: njvoeraa@gmail.com
Udvalg: Vandpleje – Juniorer

Kasserer:
Lindy Sørensen – Sættravej 9 – 9300 Sæby – Tlf.: 61 54 26 53 – Mail: lesthor@safnet.dk

Sekretær:
Jørgen Riis-Vestergård – Smidstrupvej 334 – 9760 Vrå – Tlf.: 28 73 91 59 – Mail: jr-v@mail.dk

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:

Kim Dybdahl – Søndergårdsvej 1 – 9750 Østervrå – Tlf.: 20 27 13 46 – Mail: dybdahltoj@dybdahltoj.dk
Udvalg: Dagkort – Aktiviteter – Lodsejerfest

Lindhard Høj Jensen – Østerpark 8 – Ulsted – 9370 Hals – Tlf.: 23 10 59 69 – Mail: kljensen51@gmail.com
Udvalg: Fiskeret – Transformator

Christian Krogh – Smalbyvej 70 – 9700 Brønderslev – Tlf.: 28 34 04 09 – Mail: christiankrog24@hotmail.com
Udvalg: Medie – Hjemmeside

Henrik Jørgensen – Søndergade 71 – 9320 Hjallerup – Tlf.: 27 64 23 92 – Mail:henrik.voeraa@gmail.com
Udvalg: Åens Dag

Fiskeriopsynsmænd:

Jens Zimmer, 5189 1031
Henrik Jørgensen, 2764 2392
Jan Jensen, 2010 3136
Leif Jensen, 2170 5808

Suppleanter:

John Bjerre
Bredmosevej 25, Hørby – 9300 Sæby
tlf. 2396 7216 – 
bjerrefamily@hotmail.com
Udvalg: Juniorer, vandpleje

Leif Jensen – Tolstrupvej 19 Thorup – 9330 Dronninglund – Tlf.: 21 70 58 08 – Mail: thorupleif@hotmail.com
Udvalg: Fiskeret – Aktiviteter – Åens Dag

Uden for bestyrelsen:

Michael Koch Jensen, tlf. 2688 2201, og Preben Høj, tlf. 2911 8428, Vandpleje Gerå