Bestyrelsen og udvalg i Voer Å Sportsfiskerforening

Formand:
Nicolai Jørgensen – Skævevej 15 – 9352 Dybvad – Tlf.: 29 80 66 48 – Mail: njvoeraa@gmail.com

Kasserer:
Lindy Sørensen – Sættravej 9 – 9300 Sæby – Tlf.: 61 54 26 53 – Mail: lesthor@safnet.dk

Sekretær:
Jørgen Riis-Vestergård – Smidstrupvej 334 – 9760 Vrå – Tlf.: 29 87 91 59 – Mail: jr-v@mail.dk.

Bestyrelsesmedlemmer:

Lindhard Høj Jensen – Østerpark 8 – Ulsted – 9370 Hals – Tlf.: 23 10 59 69 – Mail: kljensen51@gmail.com

John Bjerre
Bredmosevej 25, Hørby – 9300 Sæby
tlf. 2396 7216 – 

Henrik Jørgensen – Søndergade 71 – 9320 Hjallerup – Tlf.: 27 64 23 92 – Mail:henrik.voeraa@gmail.com

Leif Jensen – Tolstrupvej 19 Thorup – 9330 Dronninglund – Tlf.: 21 70 58 08 – Mail: thorupleif@hotmail.com

Konstituering pr. 15/12 2021-22 bestyrelse samt fordeling i udvalg:

Formand:
Nicolai Jørgensen 
Udvalg: Juniorer – Familiefiskedag

Kasserer:
Lindy Sørensen

Sekretær:
Jørgen Riis-Vestergård

Udvalg: Vandpleje

 Bestyrelsesmedlemmer:

Lindhard Høj Jensen 
Udvalg: Fiskeret – Transformator

Henrik Jørgensen 
Udvalg: Åens Dag – Havørredkonkurrence

Leif Jensen

Udvalg: Fiskeret – Åens Dag – Havørredkonkurrence

Suppleanter:

Niels Svenningsen

Udvalg: Juniorer – vandpleje

Jørgen Blok

Udvalg: Vandpleje

Uden for bestyrelsen:

Michael Koch Jensen, tlf. 26 88 22 01, og Preben Høj, tlf. 29 11 84 28, Ansvarlig for vandpleje Gerå

Kim Dybdahl Ansvarlig for Lodsejerfest – Generalforsamling

Juniorudvalg:

Niels Svenningsen

Niels Lynggaard

Per Olesen

Nicolaj Jørgensen

John Bjerre

Fiskeriopsynsmænd:

Jens Zimmer, 5189 1031
Henrik Jørgensen, 2764 2392
Jan Jensen, 2010 3136
Leif Jensen, 2170 5808

Suppleanter:

Niels Svenningsen

Jørgen Blok – Langbrokrovej 7 A – 9310 Vodskov – Tlf.: 25 20 26 29 – Mail: jbl-fb@aalborg.dk
Udvalg: Vandpleje

Uden for bestyrelsen:

Michael Koch Jensen, tlf. 26 88 22 01
Preben Høj, tlf. 29 11 84 28
Vandpleje Gerå

Kim Dybdahl – Søndergårdsvej 1 – 9750 Østervrå – Tlf.: 20 27 13 46 – Mail: dybdahltoj@dybdahltoj.dk. Lodsejerfest – Generalforsamling