Særbestemmelser/fredninger.

Grundet jagtaktiviteter:

Parcel 47 & 49 (opstrøms Siverslet Bæk)
Som ligger i forlængelse af hinanden opstrøms Siverslet Bæk. Al færdsel forbudt fra og med 1. oktober og sæsonen ud. Der er opsat skilte i begge ender af strækningen.

Parcel 100 & 102 & 104 & 106 (nord for Skævevej)
Fra og med 16. maj til og med 15. juli og igen fra og med 1. oktober og sæsonen ud er der på åens vestside fra Skævevej opstrøms til og med ejendommen Byrdal kun adgang fra Skævevej og P-pladsen ved Blåkilde, ikke fra Blåkildevej

Parcel 110 & 112 & 114 (ejendommen Lille Ålegårdsodde syd for Nymølle Bæk)
Al færdsel og fiskeri forbudt i maj måned.

Nedstrøms Brøndenvej
Der er særfredning fra 1. november nedstrøms Brøndenvej indtil sæsonafslutning 15. november

Adgangsforhold:

Parcel 145 (Try Vestergård)
Det er ikke tilladt at færdes over Ormholts arealer mellem Ormholtvej og åen. Det gælder både krattet langs Thorshøj Bæk og den dyrkede mark øst for krattet – marken tilhører Ormholt og ikke Try Vestergård som mange tror.

Parcel 51 (Vestre Romvej 27)
Der er opsat skilte med adgang forbudt i begge ender af parcellen. Det drejer sig om adressen Vestre Romvej 27