Åens dag

Vi har vel alle som medlemmer et ønske om, at rammerne for fiskeriet i Voer Å er gode.

Her snakker vi:

 • Adgangsveje,
 • Parkeringspladser,
 • Færdsel langs åen,
 • Bord/bænke sæt i god stand der hvor de findes,
 • Skraldespande der er tømte og klar til sæsonen.
 • Tydelige markeringer, der hvor vi har fiskeret,
 • Tydelige markeringer, der hvor vi ikke har fiskeret,
 • Tydelige markering, der hvor der er særfredninger

Vi har en tradition for at mødes en gang om året til en fællesarbejdsdag.

I år er det lørdag den 25. maj kl. 8.00 til k. 12.00 (start i Søparken), hvor vi håber så mange som muligt vil bakke op. Formiddagen sluttes med pølser og hygge på terrassen i Søparken.

Nu har jeg været foreningsmand i en menneskealder og jeg ved godt, at lige den 25. skal man ”noget”. F.eks. er jeg ude at rejse i år på den dato. Men jeg ved også at nogle gerne vi hjælpe til med en konkret mindre opgave.

Så derfor vil vi forsøge at lave en ressource bank, blandt de af vores medlemmer, som gerne vil give en hånd med når det ikke lige er den 25.  

Opgaver til denne gruppe er sådan pludselige adhoc opgaver og måske kendte opgaver i løbet af sæsonen:

 • Ting som man oplever ude ved åen.
 • Spangbroer som er ved at styrte i åen, som der skal gøres noget ved her og nu
 • Skraldespande som skal tømmes.
 • Pladser ved bord/bænke sæt som skal klippes.
 • Give en hånd når vandplejeudvalget er ude at rydde op i gydebække.
 • Tage plastaffald og dåser med hjem, når vi ser det.

Hvis I har lyst at være med i ressourcegruppen, så send mig en mail på: jbl-fb@aalborg.dk

Jørgen Blok, Voer Å

Tilmelding til Åens dag lørdag den 25. maj i 2024.

Leif Jensen – tlf.: 2170 5808

Henrik Jørgensen – tlf.: 2764 2392

e-mail: henrik.voeraa@gmail.com