Velkommen til den nye sæson for ørreder

Det bliver spændende om ikke den lidt atypiske sæson sidste år, bliver afløst af en mere normal sæson i år.

Vi er heldigvis optimistiske, vi har jo heller ingen grund til andet, i det vores vellykkede vandplejearbejde igennem årene, har vist et flot antal gydninger ved de årlige tællinger.

Vi håber, at et stort antal af disse fisk er sluppet ud i havet og er klar til at vende tilbage.

Vi håber, at vores medlemmer og evt. gæster får nogle gode oplevelser ved åen i 2024.

Hvis I oplever nogle ting, som kræver bestyrelsens opmærksomhed, så giv endelige besked.

Hvis I oplever, der skulle ligge noget affald derude (også selv om det jo helt sikkert er kanofarerne) så tag det med, så vi alle kan nyde naturen.

Husk at respektere adgangsveje i forhold til vores lodsejere, og de særbestemmelser der er på nogle matrikler (typisk sidst på sæsonen).

Hvis I møder evt. dagskortsfiskere, som ikke lige kender adgangsveje og særbestemmelser, så vejled dem på den gode måde.

Held og Lykke, Knæk og Bræk med den nye sæson

Jørgen Blok

Voer Å