INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VOER Å SPORTSFISKERFORENING

Tirsdag den 5. december 2023 kl. 19:00 i Østervrå Idræts- og Kulturcenter, Bredgade 6, Østervrå.

DAGSORDEN

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Kassererens fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2022-2023.

4) Fastlæggelse af Indskud, kontingent samt gebyr ved for sen indbetaling af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændrede satser: Kontingent: 750 kr. for seniorer, 375 kr. for juniorer, indskud: 0 kr., gebyr ved for sen indbetaling: 0 kr.

5) Behandling af indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på den kommende generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest den 15. november. Benyt mail njvoeraa@gmail.com

6) Valg til bestyrelse.

Afgår efter tur:

  • Nicolai Jørgensen, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af afgående suppleant Jørgen Blok
  • Jørgen Riis-Vestergård. Bestyrelsen foreslår genvalg
  • Lindhard Høj Jensen. Bestyrelsen foreslår genvalg
  • Henrik Jørgensen. Bestyrelsen foreslår genvalg

7) Valg af suppleanter.

Afgår efter tur: Jørgen Blok. Bestyrelsen foreslår nyvalg af afgående bestyrelsesmedlem Nicolai Jørgensen

8) Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Afgår efter tur: Revisor Jens Hundevad – bestyrelsen foreslår genvalg

Afgår efter tur: Revisorsuppleant Jens Zimmer – bestyrelsen foreslår genvalg

9) Eventuelt.