Mistet fiskeret i Gerå

På grund af ejerskifte er al færdsel og fiskeri forbudt på kortmappens Parcel 41 og den opstrøms halvdel af Parcel 35 i Gerå. På nedenstående kort er dette afmærket med rødt. Der er opsat nye skilte, som skal respekteres. Vi har fortsat fiskeret på den nedstrøms halvdel af Parcel 35, ejendommen Ålykke.