Problemer med at følge reglerne får konsekvenser

Bestyrelsen informerer: Lørdag den 12. november blev formanden kontaktet af lodsejeren på matrikel nr. 47 og 49 opstrøms Præstbro, hvor der er fiskeforbud fra 1. november på grund af jagt. Forbuddet er tydeligt skiltet i begge ender af stykket. Lodsejeren var vred, fordi han havde taget to lystfiskere på fersk gerning, mens de fiskede på strækningen. Han har fået spoleret sin jagt om søndagen. Weekenden forinden var det også galt, men her nåede lystfiskeren at stikke af. Lodsejeren oplyste fornavn og efternavn på den ene lystfisker samt fornavn på den anden. Det er indtil videre lykkedes at identificere den ene sikkert. Den identificerende lystfisker er ikke medlem hos os. En anden forening er kontaktet i sagen og her igennem fortsætter sagen nu. Det vil dog ikke være muligt for den pågældende at blive medlem eller fiske på dagkort fremover. Konsekvensen for Voer Å Sportsfiskerforening er, at lodsejeren fremover ønsker fiskeriet lukket fra 1. oktober.