ELBÆK: SÆSONENS STØRSTE SPÆRRING.

I vandplejens efterårsmanøvre ved bækkene finder vi altid større eller mindre ”bæverdæmninger” af sammendrevne grene osv., som vi rutinemæssigt kan smide på land. Et væltet træ med kronen ude i bækken kan vi også ret hurtigt save os igennem. I år havde Elbækken forberedt en meget større opgave til os. På foto nr. 1 ses et stort træ blæst omkuld, så stammen peger skråt opad mod venstre. Ved samme lejlighed blev hele rodklumpen flået ud af brinken. Den havnede midt i bækken og samlede drivgods til en næsten meterhøj opstemning. Første indsats består i at trampe og stampe og hive så meget som muligt af det løse materiale væk for at få sænket vandstanden (foto nr. 2). Så kan man begynde på rodklumpen – men ikke bare drøne løs med motorsaven, for masser af sten og grus er filtret ind i rødderne. De to hverdags-helte måtte tålmodigt lirke sten efter sten væk, før de kunne fjerne rodgrenene, en efter en. Efter 1½ times arbejde kunne de rette ryggen: ”Det var så dén spærring! Skrevet af J.R. Vestergaard