Bestandsanalysen gik fint

Vi er nu færdige med at undersøge ørredyngel i bækkene, som løber til Voer Å. Det gik rigtig godt – der er yngel næsten over alt. Første dag fiskede vi 7 stationer øverst i Voer Å (Sæsing Bæk) og Rattisodde Bæk. Tre af dem havde ganske få yngel i 2012. Nu var der mange – ved Hammerværket væltede de frem i småflokke! De fire andre stationer havde et rent nul for 10 år siden; denne gang fra ”en del” til ”ganske mange”. Nogle dage senere var vi i Anlægget ved Bybækken i Østervrå. Det var den bedste station for 10 år siden – det bliver den nok også denne gang. På 20 meter blev der fanget 180 yngel, pænt store og i fin foderstand. De står næsten hoved ved hale inde under brinkerne. De fleste af foreningens hjælpere er blevet 10 år ældre siden sidst. Vi er glade for, at der nu fiskes mest med et rygbåret apparat. Så slipper vi for at slæbe den tunge generator op og ned ad skrænter og gennem revl og krat. Det er kun på den klippede plæne ved Nymølle, at vi kommer let til og fra bækken (se foto). I første runde går de to hjælpere fra foreningen med spande og net lige bag ”fiskemanden” fra DTU-Aqua. Hvis der fanges mere end en halv snes yngel, skal der fiskes en gang mere på samme strækning. Det klarer ”fiskemanden” som regel alene, mens hjælperne tæller og måler de let bedøvede yngel fra første befiskning. Alle sættes nænsomt ud igen. Stor ros til de to hyggelige fagfolk fra DTU-Aqua. Ikke bare var de professionelt dygtige til deres kerneopgave, at undersøge ørredbestanden på de-og-de faste stationer. De var levende interesseret i alt, hvad vi kunne fortælle om vandplejens og vandplanernes forbedringer, og skrev massevis af rapport herom. De gik også gerne de ekstra skridt for direkte at se nye gydebanker og passager og hvad der ellers er, og de tog gerne rygapparatet med for lige at prøve, der hvor det kunne være relevant uden for de faste stationer. På den måde fandt vi yngel en del steder, hvor det ikke var ventet, så der har vandplejen noget at arbejde videre med fremadrettet. Vi må nu vente tålmodigt til næste år, før vi får den færdige rapport. Ud af 83 stationer var der i 2012 37 nul-stationer og 31 i næst-laveste klasse. Der vil blive store ændringer i ørredkortet for Voer Å, når det bliver opdateret. De 6 hjælpere, alle fra vandplejens faste stok, fordelte de i alt 28 vagter efter tid og kræfter. Èn mand tog 6 vagter, og en anden hele 13. Foreningen sender en STOR TAK til alle der hjalp til