Vedrørende opførsel ved åen

Bestyrelsen meddeler: Onsdag aften den 3/8 var to medlemmer i gang med spinnefiskeri i opstrøms retning fra Præstbro. De blev mødt af en fluefisker, som på lang afstand råbte og skreg og overfusede dem med skældsord, mens han påstod, at spinnefiskeri med start ved Præstbro ikke måtte fortsætte opstrøms Siverslet Bæk. Vi gør derfor opmærksom på vedtægternes §6 om eksklusion ved usømmelig opførsel over for lodsejere og medlemmer. Grov og dårlig opførsel over for andre tolereres ikke. I vores forening er alle fiskemetoder ligeværdige, og alle har samme ret til åen, så længe man overholder fiskeriloven og foreningens vedtægter og særbestemmelser. Kan man ikke acceptere dette, hører man ikke til i Voer Å Sportsfiskerforening. Mvh Bestyrelsen