Endnu flere fisk om fire år

Fire år er den tid det tager, fra vi udvider gydemuligheden i en bæk og til den ekstra produktion af yngel begynder at komme op som havørred-gydefisk i lovlig størrelse. Seneste skud på dén stamme skete i uge 47 sidste år. Her var vandplejen af sted for at assistere Frederikshavn Kommune med at lægge 7 gydebanker a 6 m i Havens Bæk nedstrøms Badskærvej lige syd for Dybvad. Allerede i 2015 lavede foreningen 4 gydebanker opstrøms Badskærvej. Her er bækken lavvandet og mest egnet til mindre gydefisk. Vi undlod strækningen nedstrøms, fordi vandstrømmen er lidt langsom her, så vi frygtede tilsanding. Som en vigtig del af det nye projekt lavede kommunen et sandfang lige nedstrøms Badskærvej, og det fanger MEGET sand, så nu er vi optimistiske omkring de nye gydebanker. Kommunens maskinfører og de to første mand fra foreningen mødte i grålysningen. Først blev bækken renset op for løst sand med et bæltekøretøj, og senere, hvor fire mand mere fra foreningen var kommet til, gik vi i gang med at lægge grus i bækken på de steder, som vi fra foreningen udpegede som de mest velegnede. Her blev brugt en dumper, som kunne laste 6-7 tons grus ad gangen, nok til 2 gydebanker. Dumperen havde svingbart lad med en lang snøvs, som kunne række ud over bækken, så det gik ret hurtigt med selve bankerne. Men så skulle der også lægges marksten i bækken, og de største af dem kilede sig fast på vej ud i snøvsen, så igen og igen skulle der knokles med brækjern og skovlskafter for at komme videre. Det blev heller ikke bedre af, at brinken mange steder var så blød, at dumperen kørte fast, selv om den havde 4-hjuls træk og tvillinghjul. Maskinføreren var utrolig dygtig til at vrikke maskinen fri igen, og færdig blev vi da. Der var leveret rigeligt med grus, så facit blev 8 gydebanker a 8-9 m. Og selv om gruset først kom i bækken den 24. november, langt inde i gydesæsonen, så fandt vi i januar 8 gydninger på de nye banker, de 7 af store fisk. Hertil kommer gydninger på de gamle banker, så nu er Havens Bæk på vej op mod en rigtig god produktion af ørredyngel.