Åens dag

Åens Dag 2022.

Vi står igen overfor en arbejdsdag ved Voer å i. Dagen er sat til lørdag den 21 maj! Vi mødes i Søparken som vanligt kl 8, hvorefter der bliver fordelt opgaver til folket. Efter udførte opgaver, mødes vi traditionen tro til traktement i Søparken.Projekter:Ny spang opsættes ved siden af gammel spang nedstrøms den skæve bro ved Tommy. Ny spang opsættes opstrøms den skæve bro på sydsiden ved hullet/ grøften ved nr 2 sving. Ny spang ved Blåkilde nedstrøms P plads mod landevejsbro.Ny spang ved overgang til Hejselt nedstrøms Rampen.Opsætning af pæle ved spange langs åen med refleks markering ( man kan se/ finde spange i mørke)Opsætning af diverse skilte i Søparken og ved åen.Beskæring af buske og træer diverse steder.Buskrydning/ trimning m.m.Kom frisk med tilmelding til denne dag, der er nok at lave som i kan se😊 til glæde og gavn for os alle.Tilmelding her i tråden, eller på mobil 27642392 eller mailhenrik.voeraa@gmail.com eller til Leif Jensen 21705808