FLERE FISK OM FIRE ÅR

Fire år – hvorfor nu det?

Jo det er den tid det ta’r, fra vandplejen øger produktionen af ørred i en bæk og til de begynder at komme op som gydefisk i lovlig størrelse. Denne gang er det Bollebæk/Spånbæk, der er blevet opgraderet. Bollebækken og dens tilløb Skelbæk har aldrig haft udsætninger, fordi der er en god del naturligt, men lavvandet gydegrus øverst ved Flauenskjoldvej. Dog viser bestandsanalyserne, at bækken er noget tyndt besat med yngel længere nedstrøms, hvor den skifter navn til Spånbæk. Hernede har vi år efter år set, at et par små pletter gydegrus på dybere vand bliver brugt af den ene store fisk efter den anden, hvorved de tidlige gydninger nok bliver ødelagt mere eller mindre.

Her i uge 46 har syv mand med hjælp fra Flauenskjold Maskinstation gjort en god indsats for at få strækningen op på maksimal ydelse. Ud for ejendommen Lykkesholm, hvor der fortsat er lavvandet, blev der udlagt 40-45 m gydegrus fordelt på tre større og en mindre banke. Nedstrøms Avnkødt Bro, hvor der er dybde til de store fisk, lavede vi en banke på godt 10 m og 5 mindre pletter. Overalt har vi udnyttet de steder, hvor terrænet giver den bedste fart i vandet, så der ikke er risiko for tilsanding.

Så nu er det bare at vente på, at vi får en ekstra fisk på krogen i 2025 🙂