Vigtig info!

Ændring i fiskeret på parcel 47 og 49 opstrøms Præstbro. Fra Siverslet Bæk og op forbi minkfarmen er der lukket for fiskeri og færdsel fra 1. november og sæsonen ud. Lukningen sker, da lodsejer ønsker ro i forbindelse med jagtsæsonen. Ændringen er permanent og gælder således også i årene fremover. Mvh Bestyrelsen