Mistet fiskevand ved Præstbro

En lodsejer ved Præstbro har video-filmet to lystfiskere, der går i afgrøderne. Videoen har medvirket til, at vores fiskeribetjente har fanget de skyldige, som vil blive ekskluderet af foreningen med øjeblikkelig virkning.

Deres opførsel betyder desværre, at alt fiskeri er lukket på disse to matrikler – se vedhæftede fil. Det gælder både matriklen med de gule trekanter og matriklen med rød farve. Altså: mistet fiskeri på denne side af åen fra den gamle vej ved den tidligere Skodaforhandler og ned til den gamle jernbanebro – herfra og videre langt nedad mod Den Skæve Bro har vi i forvejen heller ikke fiskeret.

På modsat side af åen har vi heldigvis fiskeret hele vejen ned til Den Skæve Bro.

Skiltning opsættes hurtigst muligt.


Venlig hilsen / Jørgen R-V