VIGTIGT: IHN fiskesygdom breder sig i Nordjylland

Fiskesygdommen IHN breder sig hurtigt og kan true foreningens fiskeri. Vi kan selv gøre meget for at modvirke faren. DET ALLER SIKRESTE er, at vi ikke bruger noget som helst udstyr i Voer Å, Gerå og Søparken, som bruges eller for nylig har været brugt i andre fiskevande, også på kysten. Og det gælder ned til mindste spinner og flue og gælder også støvler, net og gaf og alt, som KAN have været i kontakt med vandet. Vi beder alle om at tage situationen alvorligt. Ikke bare nu og her, men permanent. Myndighedernes restriktioner forventes at vare i mindst 2 år.

Læs mere om sygdommen og desinfektion af grej herunder

I Danmark blev IHN-virus konstateret 18. maj blandt dambrugsfisk i Sønderjylland – og den er allerede nået til Himmerland på Buderupholm Dambrug ved Lindenborg Å. P&T-søer, som har fået fisk fra smittede dambrug, er også ramt. Og det er jo blot de steder, hvor man véd, at der er IHN – måske kun ”toppen af isbjerget”. Det kan tage op til et par måneder, fra fisk bliver smittet, til symptomer viser sig ved deres adfærd og udseende. Sygdommen kan være over alt på steder, hvor den endnu ikke er opdaget – f.eks. modtager vore nabo-vandløb her i Vendsyssel udsætningsfisk fra dambrug, og man ved ikke, om smitten fulgte med.

IHN er ikke farlig for mennesker, men ørreder dør af den – især ungfisk. Tænk, om den spreder sig op i vore gydebække! De fisk, som overlever, kan være raske smittebærere og give smitten videre gennem de frie vandmasser eller gennem æg og sæd. Derfor er det en alvorlig trussel ved vore to selv-reproducerende vandløb Voer Å og Gerå. Ved fælles hjælp har vi gode chancer for at holde sygdommen borte. Der er heldigvis ingen dambrug, så det er i høj grad op til os selv, at vi ikke bringer smitten hertil.

HVIS DU FISKER I IHN-RAMTE VANDLØB

Myndighederne indfører zone-restriktioner for IHN-ramte vandområder, bl.a. Lindenborg Å. Nye zoner kan opstå når som helst. Opdaterede kort over zonerne kan ses her:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktioner_i_forbindelse_med_fiskesygdommen_IHN.aspx

Lov-krav for lystfiskere, der fisker eller har fisket efter 1. januar 2021 i de ramte områder, citeres fra Fødevarestyrelsens hjemmeside: Det er som udgangspunkt ikke forbudt at fiske i zonen, men lystfiskere må ikke flytte fisk, de eventuelt fanger, med sig ud af zonen. Lystfiskere skal rengøre og desinficere deres udstyr (dvs. ALT grej der KAN have været i kontakt med vandet) med et godkendt desinfektionsmiddel, før de bruger det andre steder. Det skyldes, at fiskestænger, både, støvler m.m., der er brugt i zonen, formodes at have været i kontakt med fisk eller vand, hvor der er smitte. En praktisk opskrift på hvordan man bruger midlet, kan findes på ovenstående link. Sportsfiskerforbundet anbefaler ”Virkon S”, som i 50 g poser kan købes eller skaffes på apoteker og f.eks. i ”landbobutikker” som Danish Agro og Land&Fritid.

HVIS DU FISKER I ANDRE VANDLØB

Smitten kan være overalt, uden at man ved det. Derfor er desinfektion en god ide, før du evt. vender tilbage til Voer Å, Gerå og Søparken med fiskegrej du har brugt andre steder. Uden for IHN-zonerne er en grundig omgang med børste og sæbevand en rigtig god vane – akkurat som med covid-virus. Det er også påvist, at mindst 5 timer ved 30 grader dræber IHN-virus. Måske har du et fyrrum, der kan klare dette – husk at løfte støvlerne op, for der er nok ikke lige så varmt nede ved gulvet. Men bemærk, at sæbevand og/eller varme ikke opfylder myndighedernes krav efter fiskeri i IHN-ramte områder.

Det gamle husråd om 2-3 døgns udtørring kan ikke bruges. Det er ikke undersøgt for IHN. Den nært beslægtede VHS-virus, som i mange år plagede dambrugene med ”Egtved-syge”, tåler udtørring i ugevis.

Og som tidligere nævnt: Det aller sikreste er, at det grej, du bruger i foreningens fiskevand, ikke bruges andre steder.

Venlig hilsen fra bestyrelsen.