GODE NYHEDER FRA RATTISODDE BÆK

Rattisodde Bæk, eller Tranholm Bæk som kommunen kalder den, starter et godt stykke nord for Østervrå, hvor den samler vand fra flere grene. Bækken krydser Hjørringvej/Sæby Landevej mellem Østervrå og Sæsing og krydser senere Stenskrogvej før udløb i Voer Å en halv kilometers penge opstrøms Stenskrog Hammerværk. Den længste delstrækning er opstrøms Hjørringvej. Her er terrænet fladt og bækken derfor langsom, nok uden videre potentiale for produktion af ørredyngel. Mellem Hjørringvej og Stenskrogvej er bækken rigtig fin med frisk strøm. Nedstrøms Stenskrogvej er bækken efterhånden dybere og fortsat fin og frisk med sving og høller.

Før opstemningen ved hammerværket blev fjernet i 2009, var der i bedste fald sporadiske gydninger af havørred nederst i Rattisodde Bæk. Herefter har vi h ver sæson set i gennemsnit 8 gydegravninger – gerne af store fisk – på de ca. 600 m nedstrøms Stenskrogvej. Mellem Stenskrogvej og Hjørringvej (ca. 800 m) ingen gydninger, for af en eller anden grund manglede velegnet gydegrus, selv om der mange steder ligger godt med større sten. MEN nu bliver det anderledes. Her i foråret, som led i Vandplan-2, har Frederikshavn Kommune anlagt et veldimensioneret sandfang lidt nedstrøms Hjørringvej, og mellem sandfanget og den gamle banelinie fire gode nye gydebanker på tilsammen ca. 40 m. Nedstrøms banelinien er strømmen generelt så hård, at udlagt gydegrus vil være ustabilt.

For foreningen er det rent win-win-win. Ingen fra den ellers så flittige vandplejegruppe har haft hænderne op af lommen. Bækken løber stort set i åbent terræn, så der vil være minimalt arbejde med at vedligeholde gydefiskenes adgang. Og fra 2025 kan vi nu forvente ekstra opgangsfisk i kraft af de nye gydebanker. Derfor stor tak til kommunen og til de lodsejere, der har lagt jord til arbejdet .