Claus Nielsen

Havørredhun, 50 cm, taget på Mepps 3 opstrøms Præstbro. Genudsat…