Claus Nielsen

Havørredhun, 55 cm. Taget opstrøms Skæve Bro på Mepps 4. Efter fotoseancen blev hun genudsat.