Claus Nielsen

45 cm havørred, lidt slank,  taget på Mepps 3 umiddelbart opstrøms Præstbro. Den havde nærmest inhaleret spinneren, så den kom med hjem.