Gunner olsen

Morgentur i går til åen nedstrøms Præstbro gav en enkelt havørred på ca 50 cm, sevfølgelig fanget på meps 3, med røde prikker.