Gunner olsen

En tur til åen her til morgen gav efter 2 timers nyttesløst fiskeri en havørred på godt 45 cm. Den blevet taget opstrøms præstbro på meps 3 sølv med røde prikker.