Gunner olsen

2. tur til åen i år gav en enkelt havørred på 50 cm. Taget opstrøms ” den skæve bro” på meps 3 sølv med røde prikker