Ole Sørensen

Var det en ide at frede havørred i voer Å fra den 1. november for at beskytte og formere bestanden af havørred, og hensyn til jægerne Havørrederne bliver løse i kødet !