Gunner Olsen

En dejlig blæsende dag med høj vandstand gav i eftermiddag en havørred på 45 cm. Lidt længere opstrøms huggede en større en, men den ville ikke med op. meps3 sølv med røde prikker. Det hele foregik opstrøms Blåkilde.