Gunner Olsen

En tur til åen fredag aften gav en enkelt havørred på 45 cm. Den blev taget opstrøms Blåkilde på den sædvanlige spinner