Gunner Olsen

En god og dårlig dag ved åen. Den resulterede i 2 havørreder, en på meps4 spinner- blank, med røde prikker ( medførte også et bøjet net, så det ikke kunne skydes sammen) og en på orm ( medførte en brækket 12 fods stang). Begge taget opstrøms Præstbro