Søren Dalager

Regnbueørred / steelhead i vildnisset opstrøms Kringelhede til morgen 24.06.23. Målte 45 cm, vejede 1150 g. Egentlig pæn stand fraset finnerne. 😆Undsluppet fra havbrug i Hals?