Åens dag afholdt

Så fik vi afviklet vores årlige arbejdsdag i Voer å sportsfiskerforening. I år haltede det lidt med tilmeldinger fra foreningens medlemmer til, at bidrage med arbejde til denne dag. Vi mødtes i Søparken til kaffe og rundstykker kl 8. Der var mange projekter på listen, men vi så os nødsaget til at prioritere lidt. Det resulterede heldigvis i, at vi fik etableret de 4 spange langs åen som der var udlagt materialer til! Ny spang opsat ved overgang til Hejselt’s jord nedstrøms Rampen. Ny spang opsat mellem P plads ved Blåkilde og landevejen. Ny spang,ved siden af gammel spang, ved Tommy Læsø nedstrøms den Skæve bro. Ny spang etableret på sydsiden af åen opstrøms den Skæve bro ved den høje skrænt. Ny skiltning på stykket nedenfor minkfarmen ved Freddy, fra Sivertslev bæk og op mod Jan ved V Romvej. Særfredning her fra 1/11 og de sidste 14 dage. Klipning på diverse P pladser langs åen. Nyt tiltag med Rubinia pæle med rød refleks markering opsat ved de ny etablerede spange ( rød refleks påsat pæle for synlighed i svagt lys/ ikke med fiskeriforbud). Vi mangler stadigvæk at få opsat alle de resterende pæle langs åen ved vores spange, og til det indkalder vi senere folk til dette projekt. Formiddagen blev afsluttet som vanligt med hygge snak i Søparken til øl og vand, pølser og brød. Stor tak for flot indsats til de fremmødte medlemmer