Skovmøllebækken overrasker

Skovmøllebækken er den sydligste af de fire gydebække, som syd for Brønden løber under Flauenskjoldvej, ca. 600 m nord for Aalborgvej. Bækken har et stykke med godt gydegrus øverst oppe ved Peberbakken og igen nedstrøms Flauenskjoldvej – men den har til nu ikke fået megen opmærksomhed fra vandplejen. Det var nemlig en etableret sandhed, at havørred ikke (eller kun sporadisk) gik gennem lange rørlægninger og op ad fisketrappen og gennem voldgraven ved Voergaard Slot, som tidligere indtog alt vand fra bækken. Derefter fulgte en stejl rørlægning ved Flauenskjold Cementstøberi og en fisketrappe ved Flauenskjoldvej, hvor trinene er delvist blokeret af et ålepas. Ved bestandsanalysen i 2004 blev der overhovedet ikke fundet ørred i bækken. I 2012 blev observeret to gydninger og yngel øverst i bækken ved Peberbakken, men ingen andre steder. Sidenhen er der sket ting og sager. Brønderslev Kommune løste i 2018 den vanskelige passage rundt om Voergaard Slot ved at give bækken et nyt løb gennem parken vest for slottet ud i Tranget Bæk, og nu indtager slottet kun det vand, som er nødvendigt for at opretholde vandstanden i voldgraven. Da vi den følgende vinter talte gydninger højere oppe i Tranget Bæk, blev vi bekymrede, for der var en markant nedgang. Det var nu bare fordi ca. 20 gydefisk havde foretaget en højredrejning op i Skovmøllebækkens nye løb, hvor kommunen meget betimeligt havde udlagt store mængder gydegrus. De følgende to vintre fandt vi 36 og 29 gydninger her. Nu i 2022 pludselig kun 18. De to gydetællere fik så den ide at kigge ved Flauenskjoldvej – og her havde 14 gydefisk fundet op, trods det stejle rør ved cementstøberiet. Vi ved med sikkerhed, at der ikke var gydninger her i 2020 og 2021. Så måtte vi jo også lige en tur op på Peberbakken, hvor en kommunal besigtigelse noterede 6 gydninger i 2020 – og også her havde 14 gydefisk fundet op og dermed passeret fisketrappen. Med sammenlagt 46 gydninger har Skovmøllebækken altså pludselig en ganske produktiv sæson. Tiden må vise, om det er et éngangs fænomen, f.eks. fordi den store sneflom i december 2021 gav bedre passage ved cementstøberiet og ved Flauenskjoldvej – men vi håber jo at det holder ved.