Christian Stoksted Krogh

65 cm havørred taget på opstrøms Mepps 4 i slutningen af juni. Genudsat. Herligt stærk fisk