Tobias Bermann

Årets første Voer å havørred

46 cm 30/06-21