REKORD GYDESÆSON I VOER Å.

I 2020 har vi haft luksus-fiskeri og luksus-gydesæson, fordi der fortsat er et vist bidrag fra de sidste udsætningsfisk, mens tidlige tiltag i vandplejen nu slår kraftigt igennem med opgangsfisk. Et fortsat faldende bidrag fra udsætningsfisk vil der også være i 2021 og 2022. Herefter vil der stort set ikke være udsætningsfisk tilbage. Men tab nu ikke modet. Til gengæld vil tiltag i vandplejen og i Vandplan-2+3 fortsætte med at øge antallet af 100 % ægte vildfisk.

Skemaet viser eksempler fra nogle få af åens gydebække. De i alt 24 bække har simpelt hen leveret den bedste gydesæson nogensinde. Ud over balancen mellem udsætningsfisk og vandpleje-fisk kan naturens tilfældige og uforudsigelige udsving denne gang have svinget til den gode side flere steder. Volsted Bæk er et eksempel på dette, for her har gydeforholdene ikke været ændret i mange år. Elbæk er et eksempel på, hvordan vandplejen virker over tid. I et ukendt antal år frem til og med 2014 havde fiskene kun adgang til de nederste 150 m med en meget begrænset mængde af gydegrus. Så blev en spærring fjernet. I de følgende 4 sæsoner var der 60-70 gydninger længere oppe i bækken. Afkommet af gydninger i 2015-16 forventes typisk at komme op som førstegangs-gydere 4 år senere, og vi ser da også et pænt spring opad i 2019-20 og igen i 2020-21, hvor afkommet fra 2016-17 også kom på banen. Den gode tendens vil nok fortsætte, og jeg forventer, at Elbæk om nogle år vil overhale Nymølle Bæk som den vigtigste, simpelthen fordi Elbæk har betydeligt længere strækning med godt gydegrus. Tranget Bæk viser akkurat samme tendens som Elbæk. Før Brønderslev Kommune i 2014 under Vandplan-1 udlignede et styrt ved Trangetvej, var der kun sporadiske gydninger i denne bæk. Også her har der været en støt stigning, bl.a. fordi vandplejen sørger for at holde bækken ryddet, og bækken har grus-kapacitet til at udviklingen kan fortsætte. Sidste eksempel er Højbæk. Den havde absolut ingen naturlig produktion af yngel i dette århundrede, før vandplejen tog fat. Efter et stort oprydningsarbejde fik vi lavet hul igennem op til det naturlige, men lavvandede gydegrus vest for Flauenskjoldvej. I hver af de første tre gydesæsoner så vi 4 små gydninger heroppe – men i seneste sæson var der pludselig 9, og samtidig fik de fire nye gydebanker på dybere vand besøg af 10 gydefisk af større kaliber. Fin start, og ad åre vil Højbækken også komme til at yde et pænt bidrag til opgangen. Vandplejen har fortsat nye projekter i støbeskeen, og både Frederikshavn og Brønderslev Kommune skal i 2021-22 realisere nogle indsatser under Vandplan-2. Så alt i alt tør jeg godt tro på, at vi også fremover kan have det bedste havørredfiskeri i Vendsyssel. (Tekst: Jørgen R-V, foto Jørgen R-V og Niels Kondrup)