Efterårsmanøvre ved bækkene

I vandplejegruppen blev vi næsten færdige med at trave gydebækkene igennem for at sikre ørrederne let adgang til gydepladserne, inden der pludselig blev indført undtagelsestilstand i Nordjylland. De sidste to små bække krydser ikke kommunegrænser, så dem klarer vi nok også . I år har DMI og YR været på vores side: oktober har været ret tør og med mange gode dage. Lidt fotos fra i år. Nr. 1 og 2 er fra den nedre del af Nymølle Bæk, den suverænt vigtigste gydebæk ved Voer Å. Her vil en alvorlig spærring være nærmest katastrofal, for den kan forhindre gydefiskene i overhovedet at komme op til de kilometerlange gydepladser. Nr. 3 er taget midt i gydefeltet i Skelbæk opstrøms Flauenskjoldvej. Hvis denne spærring ikke var blevet fjernet, kunne gydefiskene godt have klumpet sig sammen på de nederste gruspletter, men det ville give mindre udbytte. I første omgang er der større risiko for, at æg fra de tidlige gydere bliver ødelagt, når de sene gydere roder i det samme grus. Til foråret vil det give større dødelighed blandt yngelen. De kære små er nemlig nogle rigtige bæster over for hinanden. Så snart de er kommet op af gruset og har fundet sig en standplads, så erklærer de ”territorial-farvand” så langt omkring sig, som de kan se, og her tåler de ikke synet af andre. I en tæt bestand bruger de alt for meget energi på at slås og jage rundt med hinanden i stedet for at æde og vokse. Imens glemmer de at passe på mågen, ternen, isfuglen og fiskehejren. De største/tidligt klækkede kan ligefrem stresse de mindste/sent klækkede til døde. Så det er klart, at vi får flest overlevende, når moderfiskene kan fordele sig på langs ad hele bækken. Derfor markerer foto nr. 4 en god begivenhed. Denne spærring har vi kendt i flere år, men der var en anden spærring lidt nedstrøms, som vi ikke selv kunne håndtere. Nu er begge klaret, så nu har gydefiskene adgang til prima gydevand også i de øverste 800 m af Tøsbæk, helt op til udspringet i Fejborg Bakker. PS: Som sædvanligt har vi også set de første gydninger, længe før fredningen starter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *