Revideret program for juniorerne

Så er det endelig blevet tid til at komme ud at fiske for vores aktive juniorere. Nedenfor kan du se mange af de fine ture der er programlagt i denne sæson. Vil du som junior under 18 år være med, ja så find facebookgruppen : Ungdomsfiskeklubben ved voer eller kontakt formand Nicolaj.Det er meget billigt at være med og garanti for hygge og mange timer med fiskeri! 

23/5-2020: Gedder, aborrer, skaller i Dybvad

6/6-2020: Hornfisketur

20/6-2020: Karpefiskeri i hemmelig sø

4/7-2020: Gedder, suder og karper i spændende sø

8/8-2020: Signalkrebs og tilberedening

22-23/8 :Skanderborg Sø, venskabstur med overnatning

28 og 29/8: Fiskekonkurrence med seniorerne

5/9-2020: Gedde, aborre, brasen, skalle, havørred i Ryå

18-19/9: Laks gedde aborre, brasen i Gudenåen med overnatning

3/10-2020: Havtur med kutter

10/10-2020: Havørred i åen og fiskeri i Dybvad Søpark  (Venskabsforening inviteres med)

24/10-2020: Skaller, Aborre, Brasen, Gedder i Ryå

7/11-2020: Moletur, Frederikshavn

21/11-2020: Årsafslutning med fiskeri i søparken og hygge.… Og spontane ture efter havbars/flade når forholdene er gode til det.