Ændring af regler

Bestyrelsen har besluttet at åbne for hjemtagelse af fisk under vinterfiskeriet igen fra den 16. januar 2020. Det betyder, at det bliver tilladt at hjemtage grønlændere over 40 cm samt overspringere.

Nedgængere, uanset om de er farvede eller blanke og/eller har løse skæl, er totalfredet og skal genudsættes straks. Enhver tvivl skal komme fisken til gode. Hvis muligt bør afkrogning af nedgængere foregå i vandet og i det hele taget så skånsomt som muligt. Dette er særligt gældende i frostvejr, hvor fiskenes øjne kan tage voldsom skade, hvis fisken løftes ud af vandet.

Når sæsonstarten 2020 nærmer sig, vil bestyrelsen informere nærmere om hvordan man kender forskel på de forskellige typer af havørreder.

Mvh
Bestyrelsen