VANDPLEJE I MUDDER TIL R××EN

Højbækken syd for Brønden var den der krævede flest mandetimer at sætte i stand. I år løb der lige 35 ekstra timer på kontoen. Strømrenden plejer at løbe tværs gennem en gammel tørvegrav fra 2. verdenskrig. I år blev renden usynlig ude på midten, totalt sammengroet i tagrør. Umulig at genskabe og vedligeholde ude på den meget bløde bund. Nu sivede vandet spredt overalt, håbløst for ørreder at navigere igennem. Hvad gør man så? Give op? Ikke tale om!!! Langs gravens nordlige brink var tagrørene skygget bort af en masse pil og elletræer. De fleste stod oppe på kanten af graven, nogen lidt ude. Alle havde mange lange grene ud i vandskorpen, hvor de så slår nye rødder. Under grenene: dybt blødt hængedynd aflejret i de sidste 75 år. Bevæbnet med motorsave, håndsave, grensav på langt skaft, møghakke, greb og slæbetov tog vi fat, fire mand høj over to dage. Det var måske den drøjeste indsats i vandplejens historie. Nok også den morsomste, når vi tog bare ét lillebitte forkert skridt og stod i mudder til langt op på lårene og måtte bjærges i land af de andre. Nu har vi en fin strømrende, som er let at vedligeholde fremover. Så mangler vi ”bare lige” at etablere de fire ekstra gydebanker, som vi både har fået godkendelse og penge til, så kommer Højbækken efterhånden op på at producere 1500+ halvårsfisk