NÆSTE ÅRGANG YNGEL I OVNSTRUP BÆK SIKRET

Ved bestandsanalyserne blev Ovnstrup Bæk vurderet til en produktion på 1000-1500 halvårsfisk, som alle stammer fra gydebanker på de første 300 m nedstrøms Brøndenvej. Da vi kiggede efter gydninger sidste vinter, bemærkede vi at passagen flere steder var noget ”mistænkelig”. Derfor rykkede vi ud 4 mand og regnede med at være færdige på en time eller to, så vi kunne fortsætte et andet sted. Men nej – det tog os 5 timer at fjerne 4-5 100 % spærringer. Den ene af dem var den måske største i vandplejens historie. Vi klarede også adskillige mindre spærringer, som kunne blive alvorlige om et år eller to. Og så havde vi fået tilpas med motion for dén dag.