Gunner Olsen

Tidlig op på en tirsdag. jeg var ved åen allerede kl 6. Pæn vandstand men rigelig med grøde ud over åen. Fangede 1 havørred på 40 cm, den blev genudsat. Senere kæmpede på ca 2 kg sig fri efter den var stukket af med linen. Fik senere 1 på 45 cm, som kom
med hjem. Desuden et godt hug, men jeg så ingen fisk. Alt dette skete mellem kl 6 og kl 9 opstrøms Præstbro. Det var selvfølgelig på en meps 4, sølv med røde prikker