Kort og parceloversigt

På linket kan du se et kort over foreningens vande. Rød markerer stykker vi ikke har fiskeret på, ligesom p-pladser er markeret. Dette googlekort er et supplement til kortmappen med parceloversigten. Både parceloversigt og googlekort vil løbene blive opdateret herinde, men det er dit ansvar at holde din kortmappe opdateret. Ligeledes findes der grønne pæle ved åen, hvor man må fiske, og røde pæle markerer, at vi ikke har fiskeretten. Tak til Mogens Steen for udarbejdelse af google-kort.

 

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=13UFxQURONUn2rp9Gep6NznHHVwU


       Færdselsregler:

Det er ikke tilladt at gå i markarealer eller at færdes i kanten / pløjesporet mellem brink og afgrøder, da dette kan give problemer med spredning af flyvehavre i specialafgrøder.


Reglerne om færdsel langs vore vande er klar: Al færdsel foregår på de udyrkede arealer langs åen. Det vil sige på brinken!

Smid ikke affald og kommer man forbi en tom dåse, så tag den med! De kan lave stor skade, når de kommer igennem en grønthøster og bliver til dyrefoder.

Parker på parkeringspladserne og undgå i det hele taget at holde i vejen for store landbrugsmaskiner.

Husk vi er alle gæster langs åen.

Overtrædelser kan medføre inddragelse af fiskekort, øjeblikkelig bortvisning samt eksklusion af foreningen.

 

Opdateret parcel-oversigt for fiskeri i Gerå og Voer å. Opdateret den 13/5-2019