Havørredkonkurrencen veloverstået

Vellykket Havørred konkurrence er overstået.
40 deltog og der blev indvejet 7 havørreder
1: jens Simmer 58 cm og 2.18 kg
2: Allan Jensen. 60 cm 2,14 kg
3:Mads Christensen 54,5 cm 1,52 kg

9 junior deltog med konkurrence i Søparken
Og de havde 2 gode dage med overnatning
Tak til Nicolai for godt arbejde

Lindhardt stod for maden. En fiskers livret stegte pølser( de store) m tilbehør

Tak til alle der delto

 

Familiefiskedagen 2019 blev velbesøgt

Lørdag den 25. maj blev den traditionsrige familiefiskedag afholdt i Dybvad Søpark. Vejrguderne viste sig fra den positive side og det lokkede mange mennesker til søen. Medeklubben Skallen stillede op med agn, gode råd og fiskestænger, som kunne lånes kvit og frit. Der blev fisket til den store guldmedalje og i alt 492 fisk fordelt på 4 arter blev registreret. Skallerne var i overtal, men der blev fanget både ål, aborre og hele 9 gedder til trods for at relativt få deltagere kastede sig ud i dette fiskeri.

 

Skalle:

 

1.       Oswald Nielsen, 29 cm

2.       Elias Mejer, 24 cm

3.       Patrick Kammer Nielsen, 23 cm

 

Aborre:

1.       Rasmus Calundan, 26 cm

2.      Andreas Svendsen, 19 cm

 

Gedde:

1.       Kim Frandsen, 84 cm

2.       Pelle Frandsen, 76 cm

3.       Niels Svenningsen, 70 cm

 

Familiekonkurrence:

1.       Familien Christiansen, 119 fisk

2.       Familien Holm-Christiansen, 93 fisk

3.       Familien Nielsen, 63 fisk

Åens dag afholdt

Stor tak til alle medlemmer der gav en hånd med i går til "Åens dag" 😀.
Vi fik lavet alt det vi havde håbet på og mere til.
Stor spang over Pulsbæk reetableret. Ny ekstra skiltning langs åen med færdselsregler fra Voerså og til Østervrå👍
Vores bordbænkesæt frisket op med maling og trimning diverse steder med buskryddere.
Beskæring og oprydning i Søparken😀
Dagen sluttede som vanlig med alle deltagere fik hvad de kunne spise i Søparken i Dybvad
Knæk og bræk i

FAMILIEFISKEDAGEN 2019

 

Lørdag den 25. maj 2019 afholdes den årlige familiefiskedag i Dybvad Søpark. Arrangementet afholdes fra kl. 9-14 og tilmelding er ikke nødvendig. Man tager bare hele familien med og møder bare op i Søparken med madpakker og fiskestænger til en hyggelig dag ved søens bred.

Fiskeklubben Skallen stiller igen i år op med gratis udlån af grej og agn. De har gode råd og stor ekspertise indenfor medefiskeri. Der er præmie for største skalle, gedde og aborre, samt i familiekonkurrencen.

Dette er fiskeri alle kan være med til og med god chance for at fange fisk, så tag med på fisketur!

Vel mødt.

MVH Bestyrelsen

GYDESÆSONEN 2018-19 29/1-2019

Lige efter nytår begyndte vi at tælle gydninger med blandede forventninger. Det dårlige sommerfiskeri kunne f.eks. betyde, at flere tidlige opgængere ville overleve frem til gydningen, ligesom den tørre sommer kunne få flere fisk til at gå sent op og dermed undgå vores snyd og bedrag. På den anden side hørte vi, at de andre foreninger havde mere end svært ved at elfiske mange nok moderfisk, så den sene opgang var måske ikke noget at skrive hjem om. Det var de negative forventninger som holdt stik. Alt i alt fandt vi 20 % færre gydninger end sidste år. Tendensen er vist landsdækkende. I Lindenborg Å, som har været selv-reproducerende i mange år, var der 25 % færre. Vores 562 gydninger er måske ”slet ikke så ringe endda”. Tilbagegangen er meget ulige fordelt. Vores bedste bæk Nymølle holder med godt 150 gydninger heldigvis samme niveau som sidste år. Også de flotte gydebanker ved Hammerværket er på niveau med sidste år, ligesom Ovnstrup, Kvisselholt og Rattisodde Bæk. Tranget Bæk, Bybækken og Pulsbæk ligger på under det halve; de fleste andre bække et sted imellem. Også perioden for gydning er vidt forskellig. Generelt går fiskene op i de små bække under og lige efter en god regn med flom. I denne sæson var der flom den 11.-15. november, 29. november-11. december og igen lige før jul, den 20.-24. december. I Bredmose Bæk var gydningen jævnt fordelt over hele sæsonen. I Nymølle Bæk og Bybækken var den stort set overstået efter de to første flomme, og på samme tidspunkt var der ikke én gydning i Pulsbæk og Kvisselholt Bæk, kun 2 i Bollebæk og 3 i Tranget Bæk. Flere af disse bække travede vi igennem efter anden flom uden at finde sikre tegn på, at der var opstået alvorlige spærringer i løbet af gydesæsonen. Kun fiskene ved hvorfor de opfører sig som de gør.

Til slut lidt solstråler. Albæk ved Præstbro: For første gang i vandplejens historie har gydefisk (3 stk.) møvet sig igennem de 1,7 km stærkt sammengroet bæk fra Kringelhedevej op til det prima gydegrus nedstrøms Donstedvej ved Albæk Kirke, og bækkens nye gydebanke nedstrøms Kringelhedevej fik også besøg. Højbæk: Her brugte vi umanerligt mange timer på at rydde op i 2017, og i denne sæson har gydefiskene (4 stk.) bevist, at de kan og vil gå gennem røret under Flauenskjoldvej, selv om det ligger mistænkeligt dybt og er stærkt sandfyldt. Det skal tilføjes, at vores oprydning efterhånden har sænket vandstanden ved begge ender af røret med knap 60 cm. Øvre Voer Å/Sæsing Bæk ved Askebjergvej syd for Sæsing: her udlagde Hjørring Kommune 100 tons sten og grus under Vandplan-1, og i denne sæson fandt vi 22 gydninger mod kun halvt så mange de to foregående år. Venlig hilsen Jørgen R-V. PS: de to fotos viser dels en af de største gydebanker ved Hammerværket, dels en af de allermindste højt oppe i Elbæk.

Lindy inspicerer gydebanker i Nymølle Bæk. Efter optælling er man nået frem til ikke færre end 150 gydegravninger i den produktive bæk, hvilket er på niveau med sidste år.
Foto: Niels Kondrup

Ved vejs ende i Tranget Bæk.

I 2014 under Vandplan-1 fjernede Brønderslev Kommune en spærring nede på Trangetvej, og siden har et støt stigende antal gydefisk fundet vej op i Tranget Bæk til gydepladserne, som stor set kun findes opstrøms Storskovvej. I takt med dette har vandplejen ryddet diverse ”bæverdæmninger” og andre forhindringer etapevis opad, så at fiskene reelt også kunne fordele gydningerne længere og længere op. Den 17. oktober i år nåede vi til vejs ende med Tranget Bæk. Fire mand brugte en formiddag på at rydde opstrøms Stenbakkevej. Et par stræk (heldigvis kun korte) var helt sammengroet af den seje slyngplante Bittersød Natskygge, det mest trælse vi overhovedet knokler med i bækkene. Vildtvoksende pilekrat var der også en del af, og længere oppe en masse gamle væltede træer. Men det var umagen værd. Der er gode stræk med prima gydegrus, rigeligt med skjul i sving og små høller, vandplanter sørger for endnu mere skjul, og der er masser af guf til de små ørreder. Med ømme rygge efter tre timer blev vi enige om, at nu blev bækken for lille til at fortsætte, og vi var NÆSTEN ikke påvirkede af, at bækken helt forsvandt under væltede træer på de næste 50 m. I alt blev bækken forlænget med 350 m fornemt ørredvand – jeg forventer en årlig produktion på mellem 350 og 500 halvårsfisk alene her. Mvh Jørgen R-V.

”Motorsavsmassakren 3” i Nymølle Bæk.

Motorsavsmassakren 1 og 2 blev optaget højt oppe i Nymølle Bæk i 2015 og 2016 og anmeldt i vort hedengangne blad. Hvert år siden 2015 har 2-mands holdet som gennemgik bækken fra Nr. Hytten til Brøndenvej beklaget sig over, at de skulle fjerne mange ”bæverdæmninger”, samme steder år efter år. For at slippe for mere piveri bestemte vi os derfor til at optage 3-eren i år, lige inden jagtsæsonen går ind. Fire filmstjerner klædt ud som hardcore vandplejere og drabeligt bevæbnet  med 2 motorsave, stort og skarpt ørnenæb og nyspidset greb gik til angreb på et stort antal transformers i skikkelse af diverse væltede træstammer og tykke grene. Transformers bløder ikke ved parteringen de producerede savsmuld til en hel cirkusarena. Efter 3½ time og næsten uskadte kunne actørerne erklære fjenden for nedkæmpet, mens de i solen, ved kaffen og fredagsbasserne, overvejede locationen for 4-eren. (Manus: Jørgen R-V; stillfotos Bøgsted) 

Onsdag blev Elbækken 1½ km længere

 

Elbækken starter som ørredvand med to grene. Den østlige fra Vrængmosen har ca. 800 m fint gydevand, og den har vi haft styr på i flere år. Den vestlige gren er ca. 1,5 km lang fra Oustrup Mølle og ned til sammenløbet. Dette stykke så vi for første gang, da vi talte gydninger i vinter, og da kom Lindy og Bjerre tilbage med store blanke øjne. For det første havde de talt ca. 20 gydninger på et kort stykke opstrøms sammenløbet, og for det andet havde de set de største ”bæverdæmninger” nogen sinde, og der var adskillige andre grimme spærringer, og bortset fra det var der potentiale til en rigtig flot gydebæk. Det gjorde vi noget ved onsdag den 19. september. Da mødte 7 mand bevæbnet med kædesave, ørnenæbosv øverst på Vrængmosevej, gik langs den østlige gren ned til sammenløbet og begyndte at arbejde sig op langs den vestlige gren. Den første spærring var ganske rigtigt meget høj – den nåede Poul Erik til armhulerne. Den næste halve snesaf slagsen var knap så høje. Derudover fjernede vi adskillige forhindringer i de lavere rangklasser og trimmede rødder på elletræer, hvor de gjorde bækken så smal, at der hurtigt vil samles nye spærringer. Enkelte steder har bækken selv lavet omløb ved en gammel spærring – her nøjes vi med at rydde den ene del for at holde vandet samlet. Efter 4 timer var vi færdige – tyren på det sidste stykke lod sig heldigvis ikke se. Nu har gydefiskene adgang til nye 1½ km skovbæk i naturtilstand, med masser af prima gydegrus, masser af sving og slyngninger, masser af skjul og masser af insetklarver og ferskvandstanglopper (gammarus). På dette stykke kan der vokse mindst 1500 halvårsfisk op ud over dem, som Elbækken i øvrigt producerer – glæd jer til at fange nogen af dem om 4-5 år. 

Havørred konkurrence 2018
1 præmie. Tommy Møller Gregersen havørred 4,75 kg 77 cm
2 præmie Troels Storm. Havørred 4 kg 69 cm
3 præmie Lars Libak. Havørred 1,97 kg 57 cm

Tak for en god dag

Husk havørredkonkurrencen!

Åen står klar til sæsonstart

Åens Dag blev i dag afviklet i et pragtfuld vejr.  Stor tak til de medlemmer der gav en stor hånd med i dag! Uden jer havde vi ikke nået alle de opgaver med spange og skiltning m.m.
Knæk og bræk

MVH Leif og Henrik

Stemningsbillede fra familiefiskedagen. Tak til Niels for billeder.

Gydesæsonen 2017-18

I denne sæson startede optællingen af gydegravninger 2. nytårsdag og sluttede 23. januar. Otte personer deltog i arbejdet – vi håber at flere vil involvere sig fremover. Det er nu 3. sæson, hvor vi gennemgår et større antal bække; i år 21 stk. Når vi sammenligner denne sæson med de to tidligere, kan vi naturligvis kun sammenligne med de bække, der er blevet optalt alle tre år. På dette grundlag får vi en middelgod gydesæson, som for sammenligningens skyld kan sættes til 100 %. Den ligger under sæsonen 2016-17 (18 % under), men over sæsonen 2015-16 (11 % over). Tendensen er jævnt fordelt over næsten alle bækkene, og vi må bare tage det som et resultat af naturens udsving. Ingen af de optalte bække kommer til at lide under mangel på yngel til foråret. Af positive ting kan fremhæves fire. Højbæk kvitterede for det store arbejde med oprydning sidste sommer med 4 gydninger – så er vi i gang!!! Elbækken havde ingen fald i antal gydninger – det kan siges at være en ”relativ fremgang”. Her er bestanden på vej op igen, efter at adgangen var spærret i adskillige år frem til og med sæsonen 2014-15. Tranget Bæk har som den eneste en pæn stor stigning i antal gydninger, 45 mod 36 foregående sæson – også her er bestanden på vej op, efter at Vandplan-1 og foreningens eget arbejde har åbnet for adgangen til en masse godt gydevand. Rosinen i pølseenden: Vi har for første gang gennemgået hele Volsted Bæk – den der løber i åen over for den gamle grødeplads ved Blåkilde. Vi er meget glade for det vi så. Dels er der kun ganske lidt med træer og buske langs bækken, så den kræver ikke meget arbejde for at vedligeholde adgangen. Og dels fandt vi 68 gydninger – det rækker til en plads i top-3 af vore gydebække. Med dem kom vi op på i alt 701 registrerede gydninger. Venlig hilsen fra Jørgen R-V.

FAMILIEFISKEDAG 2018

 

Familiefiskedagen/lystfiskeriets dag afholdes i Dybvad Søpark den 20. maj. kl. 9-14.

 

Alle interesserede er velkomne i Søparken i Dybvad til en hyggelig dag med fiskeri og hygge.

Medeklubben Skallen kigger igen forbi og er behjælpelige med lån af stænger og madding, samt gode tips til at få en fisk på krogen.

 

Der er præmie til største gedde, skalle og aborre, samt i familiekonkurrencen. Tilmelding er ikke nødvendig. Man møder bare op på dagen og arrangementet er gratis.

 

Vel mødt!

MVH Aktivitetsudvalget

NY GYDEBANKE I ALBÆKKEN

Albækken starter vest for Albæk Kirke med et stykke udmærket gydegrus, som fiskene desværre ikke finder op til, fordi det næste lange stykke ned til Kringelhedevej lige øst for Præstbro er meget sammengroet. Efter Kringelhedevej er bækken også sammengroet på et kort stykke, men langs haven til ejendommen Østerbroen er der skygge fra høje træer og derfor ingen vandplanter. Her er der også et godt fald og frisk strøm – lige et sted for en gydebanke. Det fik vi godkendelse til sidste år, men engen øst for bækken blev aldrig så tør, at man kunne køre grus hen over den uden at splitte det hele ad. Den lange frostperiode i sidste del af februar var godt for noget. Nu kunne både grusbil og rendegraver køre på frostskorpen, så det var bare med at komme i gang, da der blev meldt tøvejr om nogle dage. DTU-Aqua var hurtig til at behandle ansøgningen om penge, HP Grus leverede grus og marksten med dags varsel, og Flauenskjold Maskinstation kom med rendegraveren dagen efter, hvor 6 vandplejere mødte frem med skovle og river. Hen på eftermiddagen, hvor tøvejret så småt satte ind, kunne vandplejerne rette ryggen ved den flotteste gydebanke vi har lavet i nyere tid. Lodsejeren glæder sig til at se gydefisk næste vinter, og alle vi andre kan glæde os til at fange de første opgangsfisk fra denne banke om 4-5 år. JRV

REDNINGSAKTION I GYDESÆSONEN

 

Bollebæk og dens sidegren Skelbæk løber begge under Flauenskjoldvej et par km syd for Brønden. Sidste år havde de tilsammen besøg af 47 gydefisk. I år var der pr. 4. december endnu ikke en eneste gydning. I andre bække har gydningen længe været i fuld gang, hjulpet godt på vej af den megen regn. Så selv om vi normalt ikke rydder op i bækkene efter 1. november, så besluttede vi at gå igennem et langt stykke af Bollebækken fra der hvor gydegruset slutter og ned til Avnkødt Bro på Lykkesholmvej. Her er der en lille gydebanke, som har været i brug i år – så er vi jo sikre på, at der er ”hul igennem” fra denne gydebanke og ned til åen. Vi fandt og fjernede fem spærringer. De tre var kraftige ”bæverdæmninger”, hvor store nedblæste grene eller væltede træer havde samlet drivgods, så der var høje opstuvninger. De to andre var dannet af gamle, glemte, delvist sammenfaldne kreaturbroer af betonrør, hvor rørenes indgang var helt stoppet af grene og kviste. Efter oprensning faldt vandstanden på opstrøms siden af rørene med op mod en halv meter. Nu er der midlertidig god passage op til gydepladserne resten af sæsonen, og så tager vi en generaloprydning af stykket næste efterår. Men uden dagens redningsaktion havde vi nok mistet stort set hele årgangen af yngel i disse to bække. Jørgen R-V

Den 2. november blev Tranget Bæk længere.

 

Den 2. november blev Tranget Bæk længere. Ikke sådan, at Danmarkskortet skal tegnes om, men som gydebæk blev den 400 kvalitetsmeter længere. I den årle morgen mødtes fire vandplejere for at løse to opgaver. Den ene var en rutinemæssig gennemgang for at sikre fortsat fri passage på de 1000 m, hvor vi lavede general-oprydning sidste år. Den anden var at forlænge det stykke, fiskene har nem adgang til. Første opgave gik nemmest og hurtigst. Anden opgave blev en kamp for hver meter. Lodsejeren, som er født på de kanter, husker fra sin drengetid strækningen som en lysåben eng med orkideer på skrænterne og med ”store fisk” i december. Nu er det længe siden man holdt op med at græsse ungkvæg her, og  så blev det marginaljord og groede fuldstændig til i en urskov af pile- og ellekrat. Strækningen var kampen værd. På mindst 300 m ligger der det fineste gydegrus, og resten kommer med, når aflejret sand bliver skyllet væk ved de temmelig mange små og store spærringer, som vi fjernede. Lige nu har bækken dermed 1400 m næsten uafbrudt gydegrus, plus adskillige pletter med godt grus på de 1700 m herfra og ned til Storskovvej. Efter den store spærring på Trangetvej blev fjernet under Vandplan-1, er Tranget Bæk nu stærkt på vej mod top-3 af gydebække i Voer Å systemet J. Venlig hilsen Jørgen R-V

GYDESÆSONEN ER STARTET – VANDPLEJEN FORTSÆTTER

Fredag den 27. var tre vandplejere på fitness- og styrketræningstur for at sikre passage i Tøsbækken og Ovnstrup Bæk. Som sædvanligt fandt og fjernede vi en del kritiske spærringer. Nogle af dem under opbygning uden lige nu at være svære at passere. Andre så allerede nu ud til at være helt umulige at passere for gydefiskene, i hvert fald ved dagens vandstand. På brinkerne kunne vi tydeligt se, at vandet havde været 30-40 cm højere oppe for nylig. Det giver fiskene bedre muligheder - og dem udnytter de. Langt oppe i Tøsbækken fandt vi en halv snes friske gydninger, og vi så to havørreder – resten af den halve snes er nok allerede tilbage i åen som nedgængere. I Ovnstrup Bæk var der en enkelt gydning opstrøms den spærring, som ses på fotos. I Nymølle Bæk blev der også set enkelte gydninger dagen før. Det er usædvanligt med så mange gydninger i oktober. Det må være den megen regn der sætter fart i sagerne – sidste efterår var jo meget tørt, og da kom der først rigtig gang i gydningen et godt stykke ind i november. Venlig hilsen Jørgen R-V

Førstehjælp til gydebanke i Tøsbæk

I efteråret 2014 lavede Vandplejegruppen en smuk gydebanke i Tøsbækken hos Mette og Søren på Skævevej 119. To uger efter kom der en mega-flom, som mange endnu husker. Den rev en spang løs, som lagde sig på tværs af strømmen midt for gydebanken. Resultat: en kæmpe udskridning i den ene brink (højre side på fotos), så alt vandet løb uden om gydegruset på den nederste halvdel. Ved den rutinemæssige gennemgang sidste efterår fik to vandplejere en god ide: De fik fastgjort nogle gamle vanddrukne stammer i bækken, så det meste vand igen blev dirigeret hen over gydegruset, og ved flom i bækken blev der efterhånden aflejret en del sand ind mod brinken. Vådt træ har dog en begrænset levetid, så da formand Nicolai en dag ringede, at han havde nogle marksten til overs i sin have, fik vi endnu en god ide. Nu ligger stenene som en lillebror til Den Store Kinesiske Mur der hvor brinken oprindelig var. På sigt vil der igen komme en ny, lav, græsklædt brink til erstatning for den gamle.  (Tekst: Jørgen R-V, fotos Niels Kondrup)

MOTORSAVSMASSAKREN I HØJBÆK

I sidste nummer af bladet blev berettet om flere indsatser for at renovere Højbækken. Nu er der også ryddet op i den sidste km med utroligt mange store elletræer. Syv vandplejere, to motorsave og flere håndsave og ørnenæb blev en tidlig morgen delt i to hold, som startede i hver sin ende af stykket. Motorsavene larmede stort set uafbrudt med de tykkeste stammer og grene. Hjælpetropperne klarede mere stilfærdigt de tynde emner og langede alt op på brinkerne. Efter fire timers meget effektiv fitness-træning mødtes de to hold på midten, og så kunne vi endnu engang glæde os over kaffe, basser og et flot stykke bæk, som ugen efter blev podet godt og grundigt med halvårsfisk. Nu venter vi spændt på de første gydninger. Jørgen R-V.