Nu er det nok!!!

Sidste uges opsang omkring færdsel på lodsejernes marker har tilsyneladende ikke haft den store effekt. Igen i denne weekend har samme lodsejer taget to lystfiskere i at gå i det nysåede korn.

Bestyrelsen ser ingen anden udvej end at lukke for alt fiskeri mellem Præstbro og Spændet med øjeblikkelig virkning.

Bestyrelsen er i besiddelse af navne på de to lystfiskere og de vil blive udelukket fra alt fiskeri i foreningens vande i fremtiden.

Mvh
Bestyrelsen

Ved vejs ende i Tranget Bæk.

I 2014 under Vandplan-1 fjernede Brønderslev Kommune en spærring nede på Trangetvej, og siden har et støt stigende antal gydefisk fundet vej op i Tranget Bæk til gydepladserne, som stor set kun findes opstrøms Storskovvej. I takt med dette har vandplejen ryddet diverse ”bæverdæmninger” og andre forhindringer etapevis opad, så at fiskene reelt også kunne fordele gydningerne længere og længere op. Den 17. oktober i år nåede vi til vejs ende med Tranget Bæk. Fire mand brugte en formiddag på at rydde opstrøms Stenbakkevej. Et par stræk (heldigvis kun korte) var helt sammengroet af den seje slyngplante Bittersød Natskygge, det mest trælse vi overhovedet knokler med i bækkene. Vildtvoksende pilekrat var der også en del af, og længere oppe en masse gamle væltede træer. Men det var umagen værd. Der er gode stræk med prima gydegrus, rigeligt med skjul i sving og små høller, vandplanter sørger for endnu mere skjul, og der er masser af guf til de små ørreder. Med ømme rygge efter tre timer blev vi enige om, at nu blev bækken for lille til at fortsætte, og vi var NÆSTEN ikke påvirkede af, at bækken helt forsvandt under væltede træer på de næste 50 m. I alt blev bækken forlænget med 350 m fornemt ørredvand – jeg forventer en årlig produktion på mellem 350 og 500 halvårsfisk alene her. Mvh Jørgen R-V.

”Motorsavsmassakren 3” i Nymølle Bæk.

Motorsavsmassakren 1 og 2 blev optaget højt oppe i Nymølle Bæk i 2015 og 2016 og anmeldt i vort hedengangne blad. Hvert år siden 2015 har 2-mands holdet som gennemgik bækken fra Nr. Hytten til Brøndenvej beklaget sig over, at de skulle fjerne mange ”bæverdæmninger”, samme steder år efter år. For at slippe for mere piveri bestemte vi os derfor til at optage 3-eren i år, lige inden jagtsæsonen går ind. Fire filmstjerner klædt ud som hardcore vandplejere og drabeligt bevæbnet  med 2 motorsave, stort og skarpt ørnenæb og nyspidset greb gik til angreb på et stort antal transformers i skikkelse af diverse væltede træstammer og tykke grene. Transformers bløder ikke ved parteringen de producerede savsmuld til en hel cirkusarena. Efter 3½ time og næsten uskadte kunne actørerne erklære fjenden for nedkæmpet, mens de i solen, ved kaffen og fredagsbasserne, overvejede locationen for 4-eren. (Manus: Jørgen R-V; stillfotos Bøgsted) 

Onsdag blev Elbækken 1½ km længere

 

Elbækken starter som ørredvand med to grene. Den østlige fra Vrængmosen har ca. 800 m fint gydevand, og den har vi haft styr på i flere år. Den vestlige gren er ca. 1,5 km lang fra Oustrup Mølle og ned til sammenløbet. Dette stykke så vi for første gang, da vi talte gydninger i vinter, og da kom Lindy og Bjerre tilbage med store blanke øjne. For det første havde de talt ca. 20 gydninger på et kort stykke opstrøms sammenløbet, og for det andet havde de set de største ”bæverdæmninger” nogen sinde, og der var adskillige andre grimme spærringer, og bortset fra det var der potentiale til en rigtig flot gydebæk. Det gjorde vi noget ved onsdag den 19. september. Da mødte 7 mand bevæbnet med kædesave, ørnenæbosv øverst på Vrængmosevej, gik langs den østlige gren ned til sammenløbet og begyndte at arbejde sig op langs den vestlige gren. Den første spærring var ganske rigtigt meget høj – den nåede Poul Erik til armhulerne. Den næste halve snesaf slagsen var knap så høje. Derudover fjernede vi adskillige forhindringer i de lavere rangklasser og trimmede rødder på elletræer, hvor de gjorde bækken så smal, at der hurtigt vil samles nye spærringer. Enkelte steder har bækken selv lavet omløb ved en gammel spærring – her nøjes vi med at rydde den ene del for at holde vandet samlet. Efter 4 timer var vi færdige – tyren på det sidste stykke lod sig heldigvis ikke se. Nu har gydefiskene adgang til nye 1½ km skovbæk i naturtilstand, med masser af prima gydegrus, masser af sving og slyngninger, masser af skjul og masser af insetklarver og ferskvandstanglopper (gammarus). På dette stykke kan der vokse mindst 1500 halvårsfisk op ud over dem, som Elbækken i øvrigt producerer – glæd jer til at fange nogen af dem om 4-5 år. 

Velbesøgt havørredkonkurrence

Havørredkonkurrencen 2018 løb af staben i slutningen af august måned. Ugen op til konkurrencen blev der klippet grøde, der var forsinket pga. den lave vandstand hen over sommeren, så det var med en vis ængstelse af konkurrencen nærmede sig. Der var dog ingen problemer med drivende grøde på konkurrencedagene og vandet og forholdene var fine, beretter arrangør Kim Dybdahl fra bestyrelsen. Der blev allerede vejet fine fisk ind fredag aften, og der var tid til hygge i klubhuset fredag aften.

Tidligt næste morgen var folk igen klar på pladserne og her rendte Tommy G. ind i en flot fisk, der senere også bragte ham sejren. En fin fisk på 77cm. Kun 4 fisk blev indvejet officielt, men der blev fanget en del flere fisk, der blev genudsat og ikke nåede til indvejning. Formiddagen blev afsluttet med pølser, øl og lystfiskerhistorier. Kim D. udtrykte efterfølgende tilfredshed med antal deltagere og den gode stemning ibland deltagere.

Præmierne gik til:

1 præmie. Tommy Møller Gregersen havørred 4,75 kg 77 cm
2 præmie Troels Storm. Havørred 4 kg 69 cm
3 præmie Lars Libak. Havørred 1,97 kg 57 cm

 

Havørred konkurrence 2018
1 præmie. Tommy Møller Gregersen havørred 4,75 kg 77 cm
2 præmie Troels Storm. Havørred 4 kg 69 cm
3 præmie Lars Libak. Havørred 1,97 kg 57 cm

Tak for en god dag

Havørred konkurrence 2018

 

Konkurrencen afholdes fra fredag den 31. august klokken 17.00 til lørdag den 1. september klokken 11.00.  Indvejning kan ske fredag midtvejs klokken 22.00. Konkurrencen slutter lørdag kl. 11.00 med indvejning og efterfølgende præmieoverrækkelse og spisning i Klubhuset.

Tilmelding til dybdahltoj@dybdahltoj.dk eller på 20271346. Husk tilmelding p.g.a. af mad.

Der er præmier til de 3 største havørreder. Husk at indvejning sker ved vores Klubhus i Søparken. Vi afslutter med mad i klubhuset klokken 11.30 efter præmier overrækkelse. Det er gratis at deltage og er kun for medlemmer.

Regler:
- Der er præmier til de tre største havørreder og man kan kun vinde en præmie pr. person.
- Ved fisk af samme længde er fiskens vægt afgørende.
- Færdsel langs åen skal foregå efter gældende reglement.
- Vis hensyn!
- Medbring statsfisketegn og fiskekort!
- Der må fiskes i Voer Å.

Med venlig hilsen

Aktivitetsudvalget

Husk havørredkonkurrencen!

Spang over Siverslet Bæk genoprettet af dygtige medllemmer.

En historisk dag: Foreningens sidste udsætning

Mens vi stadig venter på de første fangst rapporter, kommer her den sidste beretning om udsætnnger:

EN EPOKE ER SLUT – nemlig epoken med udsætning af små ørreder i foreningens fiskevand. I 1990 ringede foreningens daværende formand Rasmus til Hans Jørgen Holm og spurgte, om Lundby Dambrug kunne lave udsætningsfisk af Voer Å’s egen stamme – det var ikke gået så godt hos den tidligere leverandør. ”Jow da!!!” Efter lidt startbesvær det første år har Hans Jørgen og siden sønnen Peter Holm og ikke mindst svigerdatter Heidi år efter år leveret uden nogen slinger i valsen. Over 2½ million flotte småfisk er det blevet til, fordelt over 4 udsætninger pr. år. Den sidste udsætning skete om eftermiddagen mandag den 7. maj i år, hvor som sædvanligt en flok aktive medlemmer kørte spandfulde af fisk ud til diverse steder efter at have fået energidepoterne fyldt op. De aller-allersidste fisk blev lukket direkte ud fra tankene nær Kirkehullet ved Østervrå. Fremover vil Peter og Heidi udnytte deres anlæg til en anden produktionsform.

EN NY EPOKE BEGYNDER – fremover skal vore fiskevande være selvforsynende. I Gerå er der nu vellykkede gydninger her og der på de nye banker, og inden næste sæson regner vi med, at en stor og effektiv banke med foranliggende sandfang er klar ved Langholt, så stammen bliver vedligeholdt og på sigt vokser. I Voer Å har vandplejen fået gang i den naturlige gydning i mange bække, som nu producerer mindst på det niveau, vi fyldte op til ved udsætningerne. Her ville udsætninger alligevel stoppe efter næste bestandsanalyse, og vi forventer bestemt ikke en nedgang i fiskeriet i de kommende år. Det hyggelige samvær om kagespisning og løsning af arbejdsopgaver vil fortsætte for fuld styrke – vandplejen har altid nok at tage fat på og er nu vigtigere end nogensinde før. Venlig hilsen Jørgen R-V

Åen står klar til sæsonstart

Åens Dag blev i dag afviklet i et pragtfuld vejr.  Stor tak til de medlemmer der gav en stor hånd med i dag! Uden jer havde vi ikke nået alle de opgaver med spange og skiltning m.m.
Knæk og bræk

MVH Leif og Henrik

Stemningsbillede fra familiefiskedagen. Tak til Niels for billeder.

Familiefiskedagen var velbesøgt

 

Familiefiskedagen blev afholdt den 20. maj i strålende solskin i Dybvad Søpark. De første deltagere var klar kl. 9 sharp og herefter troppede folk stille og roligt op i takt med at solen steg højere og højere på himlen. Der var godt gang i medestængerne og den ene skalle efter den anden kom i karet (alle fisk skal jo afleveres levende). I alt var ca. 100 mennesker forbi søen denne dag og der var lystfiskere på alle de nye fiskepladser som John Bjerre havde lavet rundt om søen i dagens anledning. Der blev totalt fanget 450 fisk hvoraf hovedparten var skaller. Der var en del aborrer imellem, men kun en enkelt gedde. Varmen havde uden tvivl indflydelse på geddefiskeriet, men der var ikke ret mange der satsede på gedderne denne dag.

Det var en fantastisk dag ved søen og der skal lyde en stor tak til de mange deltagere som bakkede op om arrangementet. Ligeledes en stor tak til Medeklubben Skallen som stillede stænger og agn til rådighed.

Dagens resultat:

Familiekonkurrence:

1)     Familien Hansen                                    68 fisk

2)     Familien Holm-Christiansen                60 fisk

3)     Familien Dahl-Andersen                       40 fisk

 

Geddekonkurrence:

1)     Benjamin fra Team Svenningsen        60 cm

 

Aborrekonkurrence:

1)     Claus Svenningsen      21 cm

 

Skallekonkurrence:

1)     Michelle Jensen          23 cm

1)     Pelle Frandsen             23 cm

2)     David Helfenstein       22 cm

 

MVH Nicolai Jørgensen

Gydesæsonen 2017-18

I denne sæson startede optællingen af gydegravninger 2. nytårsdag og sluttede 23. januar. Otte personer deltog i arbejdet – vi håber at flere vil involvere sig fremover. Det er nu 3. sæson, hvor vi gennemgår et større antal bække; i år 21 stk. Når vi sammenligner denne sæson med de to tidligere, kan vi naturligvis kun sammenligne med de bække, der er blevet optalt alle tre år. På dette grundlag får vi en middelgod gydesæson, som for sammenligningens skyld kan sættes til 100 %. Den ligger under sæsonen 2016-17 (18 % under), men over sæsonen 2015-16 (11 % over). Tendensen er jævnt fordelt over næsten alle bækkene, og vi må bare tage det som et resultat af naturens udsving. Ingen af de optalte bække kommer til at lide under mangel på yngel til foråret. Af positive ting kan fremhæves fire. Højbæk kvitterede for det store arbejde med oprydning sidste sommer med 4 gydninger – så er vi i gang!!! Elbækken havde ingen fald i antal gydninger – det kan siges at være en ”relativ fremgang”. Her er bestanden på vej op igen, efter at adgangen var spærret i adskillige år frem til og med sæsonen 2014-15. Tranget Bæk har som den eneste en pæn stor stigning i antal gydninger, 45 mod 36 foregående sæson – også her er bestanden på vej op, efter at Vandplan-1 og foreningens eget arbejde har åbnet for adgangen til en masse godt gydevand. Rosinen i pølseenden: Vi har for første gang gennemgået hele Volsted Bæk – den der løber i åen over for den gamle grødeplads ved Blåkilde. Vi er meget glade for det vi så. Dels er der kun ganske lidt med træer og buske langs bækken, så den kræver ikke meget arbejde for at vedligeholde adgangen. Og dels fandt vi 68 gydninger – det rækker til en plads i top-3 af vore gydebække. Med dem kom vi op på i alt 701 registrerede gydninger. Venlig hilsen fra Jørgen R-V.

FAMILIEFISKEDAG 2018

 

Familiefiskedagen/lystfiskeriets dag afholdes i Dybvad Søpark den 20. maj. kl. 9-14.

 

Alle interesserede er velkomne i Søparken i Dybvad til en hyggelig dag med fiskeri og hygge.

Medeklubben Skallen kigger igen forbi og er behjælpelige med lån af stænger og madding, samt gode tips til at få en fisk på krogen.

 

Der er præmie til største gedde, skalle og aborre, samt i familiekonkurrencen. Tilmelding er ikke nødvendig. Man møder bare op på dagen og arrangementet er gratis.

 

Vel mødt!

MVH Aktivitetsudvalget

Herunder ses vedtægterne for Voer Å Sportsfiskerforening  som ændret på den ordinære generalforsamling 8. januar 2018. Væsentlige ændringer er fremhævet med rød skrift.  Det bemærkes, at de nye regler om gebyr ved for sen indbetaling af kontingent først træder i kraft pr. 1. januar 2019.

OPMÆRKSOMHEDEN HENLEDES SPECIELT PÅ DE NYE MEDLEMSPLIGTER I § 5.

 

Vedtægter for Voer Å Sportsfiskerforening

1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Voer Å Sportsfiskerforening” med hjemsted i Frederikshavn Kommune.

Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.

2. Foreningens formål

 Foreningens formål er gennem sammenslutning af lystfiskere at skaffe gode betingelser for lystfiskeri i Nordjylland blandet andet ved:

-  At erhverve adgang og ret til fiskevand, dels til rådighed for medlemmerne, dels af fredningshensyn.

-  At forbedre fiskevandene ved fiskepleje

-  At pleje forhold af interesse for sports- og lystfiskeri gennem foreningens aktiviteter.

3. Foreningens fiskevand

Aktive medlemmer af foreningen har ret til at drive lystfiskeri med max. én stang i foreningens fiskevand.

Under udøvelse af fiskeri skal medlemmerne være i besiddelse af gyldigt medlemsbevis. Medlemsbeviset skal på forlangende forevises til lodsejere, fiskeriopsynsmænd eller andre, der legitimerer sig ved fremvisning af medlemsbevis.  Som medlemsbevis gælder KUN dokumentation som viser personnavn, indbetalingsdato og størrelse af indbetalt kontingent og evt.  gebyr jfr. § 7.

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevand og for færdsel ved samme.

Bestyrelsen og fiskeriopsynsmændene er bemyndiget til at inddrage medlemsbevis og ikke-medlemmers én-eller flerdagsbevis i tilfælde af overtrædelse af disse regler. Beviset skal i givet fald indleveres til bestyrelsen, som derpå behandler den pågældende sag på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvortil den implicerede vil blive indkaldt.

Til ikke-medlemmer kan én- eller flerdags fiskebeviser  udstedes til foreningens fiskevande. Beviset er personligt og gælder for fiskeri med én stang. Bestyrelsen fastsætter hvert år prisen for disse beviser, samt for hvilken del af foreningens fiskevand og hvilken del af sæsonen disse udstedes.

I hele sæsonen kan et aktivt medlem medtage gæster, der skal løse én- eller flerdagsbevis. Gæster kan ifølge med medlemmer fiske overalt i foreningens fiskevand.

4. Optagelse af medlemmer

Anmodning om optagelse som medlem sker  ved email til kassereren, hvor der oplyses fulde navn, fødselsdato, postadresse, telefonnummer. Ved optagelse betales indskud og første årskontingent.

Fiskeri er gratis for seniormedlemmers ægtefælle/samlever og børn til og med 12 år, når disse er ifølge med medlemmet.

Juniormedlemmer: Unge under 18 år kan optages som juniormedlemmer, uden stemmeret på generalforsamlingen. Ved det fyldte 18. år har juniorer ret til at indtræde som seniormedlemmer uden yderligere indskud.

Medlemsbegrænsning: Bestyrelsen kan begrænse tilgangen af medlemmer, såfremt det samlede medlemsantal skønnes at svare til, hvad tilgængeligt fiskevand kan bære. En sådan begrænsning skal dog forelægges den førstkommende ordinære generalforsamling til godkendelse.

5. Medlemspligter

Følgende er pligter for alle medlemmer:

-  Til enhver tid at holde foreningen underrettet om en brugbar,  gyldig email konto, således at foreningens kommunikation med medlemmerne primært sker ved email.

-  Til enhver tid at holde foreningen underrettet om brugbar postadresse og telefonnummer

-   At holde sig orienteret på foreningens hjemmeside om meddelelser fra bestyrelsen angående fiskeregler, fiskeret mm.

-  At overholde alle relevante bestemmelser i Fiskeriloven.

-  At overholde foreningens særbestemmelser vedr. mindstemål, fredning m.v., således som disse fremgår af foreningens hjemmeside og/eller rundsendt mail.

-  At undlade alt fiskeri i åerne i ørredernes fredningstid.

-  At anmelde alle overtrædelser af ovenstående til bestyrelsen.

-  At undlade at leje eller på anden måde erhverve fiskeret, der tilhører eller har tilhørt foreningen, eller ligger indenfor foreningens interesseområde, uden bestyrelsens skriftlige samtykke.

6. Eksklusion

Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere medlemmer, der ikke overholder medlemspligterne jfr. paragraf 5, eller udviser usømmelig adfærd over for lodsejere eller foreningens medlemmer. Et medlem, der under fiskeri i andre foreningers vande forser sig imod de stedlige regler eller imod Fiskeriloven kan ligeledes ekskluderes. Dog har det ekskluderede medlem ret til at indbringe eksklusionen til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.

7. Indskud, kontingent og gebyr

Indskud,  kontingent og gebyr ved for sen indbetaling af kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentet forfalder til betaling inden fiskeriet påbegyndes, dog senest 1. februar. Ved senere indbetaling skal indbetalingen forhøjes med det vedtagne gebyr.

Kontingentet dækker medlemskab i kalenderåret.

8. Regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. december til 30. november.

Det reviderede regnskab udleveres til de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

9. Generalforsamlinger

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i perioden 1. december til 15. januar med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fastlæggelse af Indskud,  kontingent samt gebyr ved for sen indbetaling af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisorer.

9. Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 8 dages varsel via foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på den kommende generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest den 15. november.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og afholdes når mindst 1/5 af foreningens aktive medlemmer anmoder bestyrelsen herom. Anmodningen skal være skriftlig og bilagt forslag, der ønskes behandlet.

Alle forslag på generalforsamlingen kan vedtages ved simpelt flertal af de afgivne stemmer med undtagelse af:

-  Vedtægtsændringer, der kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

-  Foreningens ophør.

Afstemninger skal være skriftlige, såfremt blot et medlem kræver dette. Ved afstemning om bestyrelses-, suppleant- og revisorposter skal afstemningen være skriftlig, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

Referat af generalforsamlingen underskrives af referenten og dirigenten og opbevares af foreningens sekretær. Seneste referat lægges på hjemmesiden frem til næste generalforsamling.

 

10. Bestyrelse og udvalg.

Foreningen ledes og repræsenteres af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Tilsvarende vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 regnskabskyndige revisorer for 2 år ad gangen. På ulige årstal vælges en revisor-suppleant for 2 år ad gangen. På hver ordinær generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor. På ulige årstal afgår revisor-suppleanten.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver for foreningen.

Bestyrelsen kan ikke, uden forhånds-vedtagelse på en generalforsamling, foretage økonomiske disponeringer, der forbruger over 15 % af foreningens til enhver tid værende formue. Dette gælder uanset om formuen benyttes til kontant betaling af en investering, om der indgås længerevarende kontraktlige forpligtelser, der akkumuleret overstiger ovennævnte, eller om formuen benyttes til dækning af almindeligt driftsunderskud.

Ønsker bestyrelsen at foretage en økonomisk disponering, der overstiger den ovennævnte grænse, skal dette fremgå som et separat punkt på indkaldelsen til generalforsamlingen hvorpå disponeringen fremlægges.

11. Foreningens ophør.

Forslag om foreningens ophør kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to generalforsamlinger, der afholdes med mindst 8 dages mellemrum. Ved foreningens ophør skal foreningens kapital anvendes på følgende måde:

1. Foreningens kapital hensættes i op til 5 år. I denne periode kan midlerne kun frigives til en ny og tilsvarende forening ved Voer Å og/eller Ger Å med min. 100 medlemmer.

2. Er der ikke opstartet en ny forening inden 5 år anvendes midlerne til vandløbsrestaurering og juniorarbejde i Vendsyssel.

12. Formanden har tegningsretten for foreningen

13. Foreningens tilknytning til Danmarks Sportsfiskerforbund.

Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund .

14. Vedtægters datering.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. maj 1956, ændret den 29. november 1979, 20. november 1982, 29. november 1983, 22. november 1984, 28. november 1985, 3. december 1988, 25. oktober 1989, 3. januar 1991, 6. januar 1997, 7. januar 2002, 5. januar 2009 og 8. januar 2018.

 

 

Referat af generalforsamlingen 2018 i Voer Å Sportsfiskerforening

 

Afholdt mandag den 8. januar 2018 kl. 19:00 i Østervrå Kulturhus.

Inkl. bestyrelsen var mødt godt 50 medlemmer

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent og indskud
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

 

Formand Nicolai Jørgensen bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenens pkt. 1.

 

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Preben Høj – valgt med applaus

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne, sket gennem foreningens blad. Herefter gik man videre med dagsordenen.

 

2) Bestyrelsens beretning 2018

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 10 bestyrelsesmøder. De er afholdt i henholdsvis transformatoren og i hytten i Søparken. Der ud over har vi deltaget i forskellige møder sammen med kommuner, Landbonord, Nordøstvendsyssel Vandløbslaug, Fiskerikontrollen, Danmarks Sportsfiskerforbund og de øvrige nordjyske foreninger.

Fiskeriet: Årets fiskeri efter havørreder har været noget anderledes end vanligt. Det startede ud med enkelte fangster i begyndelsen af juni. Dog hang det lidt i håndbremsen fangstmæssigt indtil et stykke ind i juli, hvor der så kom en ordentlig flok fisk i åen i blandet størrelse. Midt juli og de næste tre- fire uger, må nok siges at have været de bedste i år. Der har henover sommeren, og i særdeleshed i september og oktober, været MEGET vand i åen og dermed svære betingelser for at finde fiskene. Man kan sige, at det har været en sæson, der har været på fiskenes præmisser og med det menes, at de har haft frie tøjler til let at vandre direkte op til de øverste dele af åen og dermed undgået diverse agn på deres vandring. de lokale lystfiskere i Østervrå har i 2017 fanget flere fisk deroppe end vanligt, og ligeledes de medlemmer der har gæstet de øvre partier har haft held til allerede tidligt at fange havørreder.

Der er blevet fanget og set store fisk i åen, men ikke så mange som sidste år. De har sikkert været der, men har ubemærket kunne vandre op og ikke stillet sig på de mest befiskede stræk som normalt, og dermed undgået at dumme sig! Største registrerede fisk i 2017 er fanget af Leif Jensen på wobler i juli. Den var 91 cm og vejede 8,85 kg

I Søparken i Dybvad er der fanget godt med gedder i løbet af året og der har været flere større fisk imellem end normalt. Om det skyldes at der er indført catch and release skal være usagt, men det kan ikke afvises, da gedderne kan vokse op mod 20 cm om året. Vi håber på at denne udvikling fortsætter, så der bliver mulighed for at få en af de helt store krokodiller på land.

Åens Dag: Blev afholdt den 6. maj. Der var mange ting på tapetet, men det kneb gevaldigt med tilmeldinger fra medlemmerne. Det lykkedes dog til sidst at få samlet en flok, så vi kunne nå vores mål.

Der blev monteret en ny spang ved en grøft/drænkanal ovenfor Brøndenvejen. Ligeledes blev vores tre bord-bænkesæt ved Fæbroen, Kringelhede og den skæve bro opfrisket med ny maling. Der blev foretaget beskæring og buskrydning ved bord-bænkesæt, P-pladser og spange m.m. Der blev foretaget en inspektion og udskiftning af skiltning fra Jollehavnen i Voerså og op til Hejslet. Efter en god og veludført arbejdsdag afsluttedes dagen i Søparken med pølser, øl og vand!

Garnpatrulje: Foreningen har i 2017 forsøgt sig med et nyt initiativ i kampen mod garnpirater og ulovligt garnfiskeri i Voer å. Der har i år været indsat en gruppe af medlemmer til patruljering langs åens nedre dele fra først i juni og til september. I denne periode har området omkring åen og jollehavnen ugentligt været under kontrol for mistænkelig adfærd.

Der er observeret en del ulovligheder på havnen. Der blev bl.a. fundet et garn i åen og der blev spottet et garn i fredningszonen. Det var småting i forhold til hvad der tidligere har været meldinger om. Det helt store problem på havnen i år har været lystfiskere der fisker med stang i både havnen og fra molen. Dette er ikke tilladt, da begge dele er omfattet af fredningszonen. Vi må konstatere at mange lystfiskere ikke orienterer sig om de stedlige regler før fiskeri påbegyndes. Det gør selvfølgelig heller ikke sagen bedre at skiltet der henviser til fredningszonen er fjernet, men det er stadig en skidt udvikling. Det klinger meget hult når vi beklager vores nød til Fiskerikontrollen og beder dem om hjælp for at bremse ulovligt garnfiskeri, når det første de møder er lystfiskere med stang der ikke kender reglerne eller se stort på dem.

At der ikke er fundet større mængder af garn, betyder dog ikke at dette fiskeri er ophørt. De usædvanligt store mængder af nedbør kan have haft betydning for om det overhovedet har været muligt at sætte garn i mundingen. Vi forventer derfor at garnpatruljen kommer til at fortsætte i det nye år i en eller anden form.

Fiskeriopsyn: Ved åen har der som vanligt ikke været det store at meddele om. Medlemmer og dagkortfiskere har fiskekort/ fisketegn i orden. Dog er der en gammel sang der skal synges igen. Vi er gæster hos lodsejerne og færdes på deres ejendom og derfor skal vi parkere korrekt og færdes langs åen efter forskrifterne.

I Søparken er der straks større problemer med ulovligt fiskeri. De fleste har selvfølgelig tingene i orden, men det har været nødvendigt at bortvise tre lystfiskere for bestandig, da de havde overtrådt ikke blot foreningens regler, men også reglerne om mindstemål ved at hjemtage 4 gedder under 60 cm. Forholdet blev anmeldt til Fiskerikontrollen, som samtidig er blevet anmodet om at kontrollere i Søparken, når de er i området.

Kanotrafik/ affald langs åen: Sidste år i 2016 havde vi i løbet af sæsonen mange medlemmer der henvendte sig med fortællinger og billeder fra åen med massivt svineri med affald der var smidt langs åen. Det var i et omfang som vi ikke havde set før, og vi kontaktede de forskellige kanoudlejere med henblik på fremadrettet at få styr på problemet. Os bekendt har der i 2017 ikke været noget problem med affald smidt langs åen, så vi må håbe at vores ”opsang” til udlejerne har båret frugt og at det kun var en enlig svale.

Der er medlemmer der i indeværende år har beklaget deres nød over de mange kanoer på åen. Så længe sejladsregulativet bliver overholdt, så bliver vi nødt til at indordne os efter forholdene, men det ændrer selvfølgelig ikke på, at det er rigtig træls at blive mødt af 16 kanoer, når man har taget fri fra arbejde for at komme til åen og fiske.

Aktiviteter: I løbet af vinteren og foråret har der været afholdt klubaftner i Søparken. Tilslutningen var ikke så god som det foregående år, og derfor har vi været lidt tilbageholdne med at arrangere klubaftner i november og december. Vi fik dog afholdt to spændende foredrag som var rigtig godt besøgt. Det første foredrag blev holdt af vores egen Jan Madsen fra Vodskov og det handlede om big game fiskeri i Mexico. Når man så de fisk som Jan har fanget, så forstår man bedre hvorfor han stædigt holder fast i sin lille spinkle 7 fods spinnestang ved Voer Å.

Senere på foråret havde vi besøg af Lars Uhre Bruun som til daglig gør livet surt for laksene i Storåen og havørrederne i Karup å. Det var et utroligt spændende foredrag, som gav stof til eftertanke.

Vi har i deltaget i Naturmødet i Hirtshals sammen med de øvrige foreninger og Danmarks Sportsfiskerforbund. Aktiviteterne var udvidet, men vi synes ikke at vi som forening får nok ud af anstrengelserne og derfor er det ikke sandsynligt at vi stiller op til Naturmødet igen i år.

I starten af 2017 fik vi en invitation fra Landbonord om at deltage i en ny outdoorstand på Hjørring Dyrskue. Vi valgte at takke ja til tilbuddet og det blev en stor succes. Outdoorstanden skulle afspejle en stor del af de fritidsinteresser som kan opleves i naturen og hos vores lodsejere hvor forskellige foreninger laver aftaler om bl.a. jagt og fiskeri. Samtidig var dyrskuet en god anledning til at få knyttet flere kontakter, som kan være brugbare for foreningen i fremtiden. Vi har allerede nu besluttet os for at deltage igen i 2018 og vi har plads i planlægningsgruppen og er allerede trukket i arbejdstøjet for at få aktiviteter på plads til det næste dyrskue.

I maj blev den traditionsrige familiefiskedag afholdt i Søparken. Vi fik igen i år en hjælpende hånd fra Medeklubben Skallen, så det var muligt at låne fiskegrej og agn helt gratis. Der blev fanget godt med skaller og aborrer, men gedderne glimrede ved deres fravær denne dag.

Til Havørredkonkurrencen gik havørrederne rigtig til biddet og de mange deltagere havde fint fiskeri under fredagens og lørdagens fiskeri. Der blev samlet fanget 36 havørreder hvor af størstedelen fik friheden igen. Efter indvejningen stod den på hygge og røde pølser, hvor der var mulighed for at udveksle fiskehistorier. Vinder blev Bjarne Skovsgaard Christensen med en flot fisk på 76 cm og 5,3 kg. Mads Christensen løb med andenpladsen med en fisk på 63 cm. Nicklas Harboe blev nummer tre med en fisk på 59 cm.

Lodsejerfesten blev som sædvanligt afholdt den første lørdag i november med 106 deltagere og det foregik igen i Østervrå Kulturhus. Vi er i bestyrelsen meget glade for den store opbakning til festen.

Udsætninger er gennemført i henhold til udsætningsplanen. Alle udsætninger er sket på hverdage. Det var så det sidste kalenderår, hvor vi havde de fulde udsætninger. Her i 2018 sættes kun smolt og etårs fisk ud. 

 Vandpleje: Vandplejen har også i 2017 haft nok at rive i. De større indsatser har været omtalt i bladet og på hjemmesiden, så her følger blot et resumé. 

I januar blev der optalt gydninger, og med et glædeligt resultat. De bække, som kan sammenlignes med præcis samme bække året før, viste i gennemsnit en fremgang på 20 % i antal gydninger. Der var pænt besøg af gydefisk der hvor der i løbet af 2016 blev skabt nye gydemuligheder – og erfaringer fra andre bække viser, at når bare de første fisk finder derop, så stiger antallet stille og roligt år for år. Hvis det da ikke ligefrem eksploderer, som i Øvre Tøsbæk med 47 gydninger mod 7 året før. Vi kom igennem flere bække end tidligere år og fik alt i alt registreret 747 gydninger. 

Vandplejen har også sørget for, at der er kommet flere gode gydemuligheder i løbet af året. Højbækken, som krydser Flauenskjoldvej ca. 3 km syd for Brønden, er sammen med vort første oprydnings-projekt i Øvre Tøsbæk de to mest arbejdskrævende projekter til dato, dels fordi det er lange strækninger, dels fordi der var så meget at tage fat på. Højbækken har en masse naturligt første klasses gydegrus opstrøms Flauenskjoldvej og er efter oprydningen en fin opvækstbæk nedstrøms, så det skal nok blive de 150 arbejdstimer værd. I den øverste ende af Tranget Bæk har fiskene nu adgang til et længere stykke end før – og det er SÅ flot et vandløb.

Vi har søgt og fået godkendelse til en gydebanke i Albækken lige nedstrøms Kringelhedevej. Godkendelsen kom så sent, at man ikke længere kunne køre på engen, så vi håber at få den lavet her i 2018.  

Ved Gerå er der over 2 dage blevet spulet gydebanker i tre bække. Ved Voer Å brugte vi en dag på at løsne gruset i nogle af de først anlagte banker i Hylbæk og Havens Bæk. Det lykkedes ikke at finde en brugbar dag til at spule i Pulsbækken i det meget regnfulde efterår. Det spiller også ind, at den rutinemæssige gennemgang for at sikre fortsat passage i bækkene tager mere tid jo flere bække vi tager ind som plejebørn. Og lige som tidligere år fandt vi flere grimme spærringer, som kunne have kostet en større eller mindre dele af en årgang yngel i pågældende bæk. 

I december havde vi et møde med Frederikshavn Kommune, primært for at høre om hvad der kan forventes under Vandplan-2. Der er planer om gydebanker i Rattisodde Bæk og i hovedløbet opstrøms Hammerværket, men de bliver nok først realiseret i 2019. 

Sammenlagt er der ude ved bækkene brugt 340 timer på vandpleje, fordelt på 14 personer. Til sammenligning blev der i 2016 brugt 260 timer fordelt på 15 personer. 

Ved Gerå, hvor Preben Høj er primus motor, blev der i det tidlige efterår afholdt møde med Aalborg Kommune hvor vi diskuterede muligheden for at etablere sandfang i hovedløbet. Vi har de seneste par år forsøgt os med spuleapparatet for at holde gydebankerne fri for sand i yngleperioden. Desværre er sandvandringen i åen og i tilløbene for den sags skyld så stor, at der går maks. 3 uger før gydebankerne igen er begravet i sand. Når dette forhold lægges sammen med det faktum at udsætningerne ophører, så betyder det dødsstødet til ørredbestanden i Gerå. Kommunen forstod problemets alvor og både vandløbsafdelingen og §3-afdelingen kunne derfor gå ind for at der laves sandfang ved Langholt Hgd.De nødvendige godkendelser er i hus, og sandfanget forventes etableret denne vinter. Et sandfang alene er dog ikke nok, men det er en begyndelse og et stort skridt i den rigtige retning.

Samtidig med at der lægges utroligt mange mandetimer ude ved vandløbene, så har vi ved siden af dette indledt et samarbejde med Landbonord og Nordøstvendsyssel Vandløbslaug omkring vandløbene. Samarbejdet går ud på at hjælpe hinanden, så vi kan få langt mere fokus på de uhensigtsmæssigheder der er ved nogle vandløb. Landbonord ser primært tingene ud fra et afvandingsperspektiv hvor vi ser det ud fra et naturperspektiv. Disse to hensyn kan dog sagtens gå hånd i hånd. Ved at få fjernet sand fra vandløbene, så bidrager vi faktisk til forbedring af både afvanding og natur. Det er ikke sikkert at vi kan være enige om alt, men det er heller ikke nødvendigt. Der er en gensidig respekt for hinanden og derfor har vi store forventninger til samarbejdet i fremtiden.

Medieudvalget: 2017 blev året hvor Voerå Nyt lukkede og slukkede med sidste udgivelse i september efter at have eksisteret i rigtig mange år. Flere forskellige omstændigheder gjorde dette nødvendigt, men heldigvis opleves en stigende interesse for foreningens facebook- og hjemmeside. Tak til alle dem, der har bidraget gennem årene.

Det er bestyrelsens ønske, at det fremadrettet bliver medlemmernes pligt at holde sig opdateret på foreningens hjemmeside om datoer, arrangementer, fiskeret, da hjemmesiden nu bliver det officielle talerør. Til lejligheden har hjemmesiden fået en modernisering og er blevet mere overskuelig.

Udvalget håber i 2018 at endnu flere vil byde ind med spændende lystfiskerhistorier og billeder, så vi fortsat kan have en seværdig hjemmeside.

Afslutning: Til sidst skal der vanen tro rettes en stor tak til bestyrelsen, lodsejere, kommunerne, Fiskerikontrollen, LandboNord, Nordøstvendsyssel Vandløbslaug, Medeklubben Skallen, sponsorer og alle der har bidraget til foreningens arbejde i det forgangne år.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt med applaus.

3) Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Lindy Sørensen gennemgik det reviderede regnskab.

 Spørgsmål fra salen om størrelsen på portoudgift; LS kommenterede på dette.

Regnskabet blev herefter godkendt med applaus.

 

4) Fastlæggelse af kontingent og indskud

Bestyrelsen foreslog uændrede satser:

Seniorer: Kr. 750,00

Juniorer: Kr. 375,00

Indskud: Kr. 150,00

Dette blev vedtaget med applaus

 

5) Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen fremsatte forslag til ændrede vedtægter. Sekretær Jørgen Riis-Vestergård gennemgik og motiverede ændringerne.

Efter enkelte kommentarer og spørgsmål blev de nye vedtægter vedtaget med applaus

 

Der var ikke indkommet andre forslag

6) Valg til bestyrelse

På valg:              Nicolai Jørgensen: genvalgt med applaus

                             Jørgen Riis-Vestergaard: genvalgt med applaus

                             Lindhard Høj Jensen: genvalgt med applaus

                             Henrik Jørgensen: genvalgt med applaus

 

7) Valg af suppleanter

På valg:              John Bjerre: genvalgt med applaus                                             

                             Leif Jensen: genvalgt med applaus

 

8) Valg af revisorer

På valg:              Kjeld Hansen: genvalgt med applaus

                             Per Sommer: genvalgt med applaus

 

9) Eventuelt

Opklarende spørgsmål fra salen: Har vi fået fiskeretten tilbage på de stykker neden for Præstbro, som vi mistede sidste år? NJ: Nej. LHJ: - men vi håber stadig!

Gunner Olsen demonstrerede et fiske-skære-rensebræt med haleclips. Enkelte mente vistnok, at brættet var for lille til de fisk de havde tænkt sig at fange.

Herefter sluttede generalforsamlingen kl. 19:58

 

Efter generalforsamlingen uddeltes pokaler:

Fortjenstpokalen: uddeles ikke i år, da bestyrelsen ikke har fundet egnede kandidater

Fluepokalen: Bjarne Skovsgaard Christensen for en havørred på 5,3 kg og 76 cm

Havørredpokalen: Leif Jensen for en havørred på 8,85 kg og 91 cm

 

 

 

 

 

_________________________________________               ________________________________________

Preben Høj, dirigent                                                                            Jørgen Riis-Vestergård, referent

 

 

 

 

NY GYDEBANKE I ALBÆKKEN

Albækken starter vest for Albæk Kirke med et stykke udmærket gydegrus, som fiskene desværre ikke finder op til, fordi det næste lange stykke ned til Kringelhedevej lige øst for Præstbro er meget sammengroet. Efter Kringelhedevej er bækken også sammengroet på et kort stykke, men langs haven til ejendommen Østerbroen er der skygge fra høje træer og derfor ingen vandplanter. Her er der også et godt fald og frisk strøm – lige et sted for en gydebanke. Det fik vi godkendelse til sidste år, men engen øst for bækken blev aldrig så tør, at man kunne køre grus hen over den uden at splitte det hele ad. Den lange frostperiode i sidste del af februar var godt for noget. Nu kunne både grusbil og rendegraver køre på frostskorpen, så det var bare med at komme i gang, da der blev meldt tøvejr om nogle dage. DTU-Aqua var hurtig til at behandle ansøgningen om penge, HP Grus leverede grus og marksten med dags varsel, og Flauenskjold Maskinstation kom med rendegraveren dagen efter, hvor 6 vandplejere mødte frem med skovle og river. Hen på eftermiddagen, hvor tøvejret så småt satte ind, kunne vandplejerne rette ryggen ved den flotteste gydebanke vi har lavet i nyere tid. Lodsejeren glæder sig til at se gydefisk næste vinter, og alle vi andre kan glæde os til at fange de første opgangsfisk fra denne banke om 4-5 år. JRV

Leif med pokalen for årets største havørred 2017. Generalforsamlingen var velbesøgt og forløb i god ro og orden. Mere info om mødet kommer senere.

REDNINGSAKTION I GYDESÆSONEN

 

Bollebæk og dens sidegren Skelbæk løber begge under Flauenskjoldvej et par km syd for Brønden. Sidste år havde de tilsammen besøg af 47 gydefisk. I år var der pr. 4. december endnu ikke en eneste gydning. I andre bække har gydningen længe været i fuld gang, hjulpet godt på vej af den megen regn. Så selv om vi normalt ikke rydder op i bækkene efter 1. november, så besluttede vi at gå igennem et langt stykke af Bollebækken fra der hvor gydegruset slutter og ned til Avnkødt Bro på Lykkesholmvej. Her er der en lille gydebanke, som har været i brug i år – så er vi jo sikre på, at der er ”hul igennem” fra denne gydebanke og ned til åen. Vi fandt og fjernede fem spærringer. De tre var kraftige ”bæverdæmninger”, hvor store nedblæste grene eller væltede træer havde samlet drivgods, så der var høje opstuvninger. De to andre var dannet af gamle, glemte, delvist sammenfaldne kreaturbroer af betonrør, hvor rørenes indgang var helt stoppet af grene og kviste. Efter oprensning faldt vandstanden på opstrøms siden af rørene med op mod en halv meter. Nu er der midlertidig god passage op til gydepladserne resten af sæsonen, og så tager vi en generaloprydning af stykket næste efterår. Men uden dagens redningsaktion havde vi nok mistet stort set hele årgangen af yngel i disse to bække. Jørgen R-V

Den 2. november blev Tranget Bæk længere.

 

Den 2. november blev Tranget Bæk længere. Ikke sådan, at Danmarkskortet skal tegnes om, men som gydebæk blev den 400 kvalitetsmeter længere. I den årle morgen mødtes fire vandplejere for at løse to opgaver. Den ene var en rutinemæssig gennemgang for at sikre fortsat fri passage på de 1000 m, hvor vi lavede general-oprydning sidste år. Den anden var at forlænge det stykke, fiskene har nem adgang til. Første opgave gik nemmest og hurtigst. Anden opgave blev en kamp for hver meter. Lodsejeren, som er født på de kanter, husker fra sin drengetid strækningen som en lysåben eng med orkideer på skrænterne og med ”store fisk” i december. Nu er det længe siden man holdt op med at græsse ungkvæg her, og  så blev det marginaljord og groede fuldstændig til i en urskov af pile- og ellekrat. Strækningen var kampen værd. På mindst 300 m ligger der det fineste gydegrus, og resten kommer med, når aflejret sand bliver skyllet væk ved de temmelig mange små og store spærringer, som vi fjernede. Lige nu har bækken dermed 1400 m næsten uafbrudt gydegrus, plus adskillige pletter med godt grus på de 1700 m herfra og ned til Storskovvej. Efter den store spærring på Trangetvej blev fjernet under Vandplan-1, er Tranget Bæk nu stærkt på vej mod top-3 af gydebække i Voer Å systemet J. Venlig hilsen Jørgen R-V

GYDESÆSONEN ER STARTET – VANDPLEJEN FORTSÆTTER

Fredag den 27. var tre vandplejere på fitness- og styrketræningstur for at sikre passage i Tøsbækken og Ovnstrup Bæk. Som sædvanligt fandt og fjernede vi en del kritiske spærringer. Nogle af dem under opbygning uden lige nu at være svære at passere. Andre så allerede nu ud til at være helt umulige at passere for gydefiskene, i hvert fald ved dagens vandstand. På brinkerne kunne vi tydeligt se, at vandet havde været 30-40 cm højere oppe for nylig. Det giver fiskene bedre muligheder - og dem udnytter de. Langt oppe i Tøsbækken fandt vi en halv snes friske gydninger, og vi så to havørreder – resten af den halve snes er nok allerede tilbage i åen som nedgængere. I Ovnstrup Bæk var der en enkelt gydning opstrøms den spærring, som ses på fotos. I Nymølle Bæk blev der også set enkelte gydninger dagen før. Det er usædvanligt med så mange gydninger i oktober. Det må være den megen regn der sætter fart i sagerne – sidste efterår var jo meget tørt, og da kom der først rigtig gang i gydningen et godt stykke ind i november. Venlig hilsen Jørgen R-V

Førstehjælp til gydebanke i Tøsbæk

I efteråret 2014 lavede Vandplejegruppen en smuk gydebanke i Tøsbækken hos Mette og Søren på Skævevej 119. To uger efter kom der en mega-flom, som mange endnu husker. Den rev en spang løs, som lagde sig på tværs af strømmen midt for gydebanken. Resultat: en kæmpe udskridning i den ene brink (højre side på fotos), så alt vandet løb uden om gydegruset på den nederste halvdel. Ved den rutinemæssige gennemgang sidste efterår fik to vandplejere en god ide: De fik fastgjort nogle gamle vanddrukne stammer i bækken, så det meste vand igen blev dirigeret hen over gydegruset, og ved flom i bækken blev der efterhånden aflejret en del sand ind mod brinken. Vådt træ har dog en begrænset levetid, så da formand Nicolai en dag ringede, at han havde nogle marksten til overs i sin have, fik vi endnu en god ide. Nu ligger stenene som en lillebror til Den Store Kinesiske Mur der hvor brinken oprindelig var. På sigt vil der igen komme en ny, lav, græsklædt brink til erstatning for den gamle.  (Tekst: Jørgen R-V, fotos Niels Kondrup)

Færdsel

FÆRDSEL PÅ ORMHOLTS AREALER MELLEM ORMHOLTVEJ OG ÅEN ER IKKE TILLADT

Ormholt frabeder sig venligt men bestemt al færdsel over sine arealer mellem Ormholtvej og åen. Der er nogle som går fra Ormholtvej ned til vores fiskevand på Try Vestergård  (Parcel 145) gennem krattet langs Thorshøj Bæk, eller i skellet mellem krattet og den dyrkede mark øst for krattet, eller hen over marken når den er høstet. DET MÅ MAN IKKE!!! Den dyrkede mark øst for krattet tilhører Ormholt og ikke Try Vestergård, som mange tror.

MOTORSAVSMASSAKREN I HØJBÆK

I sidste nummer af bladet blev berettet om flere indsatser for at renovere Højbækken. Nu er der også ryddet op i den sidste km med utroligt mange store elletræer. Syv vandplejere, to motorsave og flere håndsave og ørnenæb blev en tidlig morgen delt i to hold, som startede i hver sin ende af stykket. Motorsavene larmede stort set uafbrudt med de tykkeste stammer og grene. Hjælpetropperne klarede mere stilfærdigt de tynde emner og langede alt op på brinkerne. Efter fire timers meget effektiv fitness-træning mødtes de to hold på midten, og så kunne vi endnu engang glæde os over kaffe, basser og et flot stykke bæk, som ugen efter blev podet godt og grundigt med halvårsfisk. Nu venter vi spændt på de første gydninger. Jørgen R-V. 

Højbæk – en arbejdsindsats af de større

Nyt om vandpleje

Tekst Jørgen R-V; fotos Niels Kondrup og Jørgen R-V

Højbækken løber under Flauenskjoldvej syd for Skelbækken, der fik en flot genstart som gydebæk sidste år. Efter et par km løber Højbækken sammen med Bollebækken og fortsætter under navn af Spånbæk. I Højbækken blev der ikke fundet naturlig yngel ved de to seneste bestandsanalyser, og derfor stoppede DTU-Aqua udsætningen i 2012, selv om rapporten skrev om naturligt gydegrus i bækken. Vi har mange gode erfaringer med, at vores egen indsats kan give store resultater i sådan en bæk, så naturligvis skulle vi også i gang med Højbækken. Vi startede i april med at trave hele bækken igennem fra Avnkødt bro og opstrøms. Der blev ligestraks lidt forvirring, for et stykke opstrøms broen løber bækken ikke hvor den skal ifølge kortet. På ældre kort ses, at der omkring Anden Verdenskrig opstod to tørvegrave lige syd for bækken, uden at der var forbindelse mellem gravene og bækken. På kort tegnet efter 1980 er det stadig sådan, men på et ukendt tidspunkt er vandet ført ind gennem den ene grav i stedet for at løbe i det gamle bækleje, som ellers både er skelgrænse og kommunegrænse. Heldigvis er graven så tilgroet, at vandet er i bevægelse hele vejen igennem, for både gydefisk på vej op og smolt på vej ned kan jo have svært ved at navigere gennem stillestående vand.

                      Under traveturen blev det hurtigt klart, at der forestod et rigtig stort arbejde med at fjerne ”bæverdæmninger” af væltede træer og sammendrevne grene, som totale ville forhindre gydefisk i at komme forbin adskillige steder. Oppe midtvejs fandt vi en gammel markvejsbro, tilgroet med pil og delvist sammenfalden – det var også en grim forhindring. Længere oppe igen på en meget lysåben strækning var der kun passage for ål, fordi bækken var helt sammengroet af Bittersød Natskygge, en rigtig sej og træls sump-slyngplante med lilla kartoffelblomster. Røret under Flauenskjoldvej har et stort fald. Ved besigtigelsen var røret 25 cm dykket på opstrøms siden og mere end en meter dykket nedstrøms, og i tilgift fyldt med sand og slam med kun en smule frigang øverst.  Som der blev sagt  på et tidspunkt: ”Der skal godt nok være guld for enden af regnbuen, hvis vi skal gide gå i gang med alt det her!”.

                      Guldet var der. Fra lidt opstrøms Flauenskjoldvej var halvdelen af den øverste strækning brolagt med gydeguld, og mere ville jo dukke op af sandet, når der kom fart i vandet efter en oprydning. Så der var lisssom ikke rigtig nogen vej udenom - vi måtte i gang. En morgen sidst i maj mødtes 8 vandplejere. Halvparten gik i gang med at ”grave guldet frem” opstrøms vejen , andre gik i gang med oprydningen nedstrøms og en enkelt mand sled med en af foreningens ”møghakker” for at trække slyngplanter op, så langt armkræfterne rakte.  Da vi tidligt på eftermiddagen kunne strække ryggene til den velfortjente basse, havde vi gjort et langt stykke af bækken klar, som så ugen efter blev ”podet” med overskydende yngel fra den sidste udsætning af denne størrelse fisk i Voerå-systemet.

                      Midt i juli havde vi fået aftaler i stand med lodsejerne på begge sider af bækken ved den overbegroede markvejsbro – vi måtte gerne fjerne den. Men hvordan? Vi vidste fra Ganebæk og Albæk, at fritliggende betonrør er nemme at slå i stykker, men kan man også smadre rør der er støttet af jorddækket på ydersiden? Det var aftalt med kassereren, at vi om nødvendigt kunne hyre ”Dynamit-Harry” til at hjælpe, men først ville vi lige prøve om ikke vi selv sku’ ku’. Det ku’ vi – med bare  to mand i 2½ time!!! Vi skar pilekrattet væk og gravede en rende ned til toppen af rørene så vi kunne komme til med mukkerten, og tørvejorden rundt om rørene var så elastisk, at vi ”rimelig nemt” kunne krakelere betonen og få skårene fjernet, så der nu er fri pasage for fisk.

                      I lutter begejstring over denne succes gik vi så også i gang med åmands-le og greb og fik ryddet lidt af det meget sammengroede stykke, som ellers var et smukt syn lige nu. Den gulerodsduftende Mærke stod i fuld blomst, Natskyggen slyngede sig tæt omring, og vandspejlet var overhovedet ikke at se. Men ”junglen” var så tæt, at man ikke kunne svinge leen ordentlig og få den til at skære, så vi fik indkaldt forstærkninger til at fortsætte ugen efter, mens sommertørken endnu gjorde det lidt lettere at færdes i det sumpede terræn. Nu kunne en fortrop på to mand kratte det værste på land med møghakkerne, hovedtroppen finpudsede med leen, og bagtroppen i lårdybt mudder tog drivgrøden på land med greben. Umiddelbart sænkede det vandspejlet med mindst 20 cm, og inden gydesæsonen vil årtiers aflejret mudder og slam blive skyllet væk.

Her ved deadline for sidste nummer af Voer Å Nyt mangler vi fortsat at rydde den nederste km for ”bæverdæmninger” – et ret stort job men dog ren rutine, som vi klarer inden udsætningen af halvårsfisk. Man ser nu masser af fornemt gydegrus opstrøms Flauenskjoldvej. Vandspejlet lige opstrøms vejen er faldet med 50 cm på grund af oprydningen nedenfor, og røret under vejen bliver mere og mere renskyllet for sand og slam. Den km neden for vejen, som er færdigryddet, tegner til at blive et rigtig flot stykke eng-bæk med en frisk vandstrøm, som svarer til at terrænet har et godt fald her. Her bliver der fine opvækstforhold for den yngste årgang af ørrederne. Den nederste lidt dybere km har mere karakter af skovbæk i tilnærmet natur-tilstand; her bliver der gode forhold for de ét år ældre fisk. Alt i alt forventer vi os meget af den indtil nu uproduktive Højbæk. Den har så også krævet en af de største indsatser, på niveau med vores første store projekt, Tøsbækken, hvor antal gydninger nærmest eksploderede sidste vinter.