Aktivitetskalender 

Generelt om aktiviteterne i Voerå sportsfiskerforening:

Voer å Sportsfiskerforening vil gerne være en aktiv forening med et righoldigt aktivitetsprogram der henvender sig til vore medlemmer og lodsejere for derigennem at bidrager til et godt kammeratskab. Aktivitetsudvalget yder en stor indsats. Men som altid gælder det at intet kommer af sig selv. Så derfor har du en ide til et arrangement modtages disse med stor glæde. Bare kontakt aktivitetsudvalget med din ide!

Andre aktiviteter:

Voerå Sportsfiskerforening afholder desuden en række arrangementer hvor det drejer sig om fiskeriet. Her skal nævnes de årlige begivenheder i form af Familiedagen ved Søparken og Havørredkonkurrencen. Derudover arrangeres en række kystture i løbet af vinteren og foråret. Sidst men ikke mindst er der foreningens aktiviteter omkring fiske og vandløbspleje, samt Åens dag.

Første lørdag i november er foreningen traditionen tro vært for alle vore lodsejere, i forbindelse med afholdelse af den årlige lodsejerfest . Denne hyggelige aften har de sidste par år været henlagt til Østervrå Kulturhus.Tilmelding til aktiviteterne i Voerå Sportsfiskerforening:

Tilmelding til arrangementer skal ske før hvert arrangement til:

Kim Dybdahl på 2027 1346

Tilmelding til udsætning skal ske til: Jørgen Riis-Vestergård på 2873 9159.

Tilmelding til El - fiskeriet skal ske til: Lindhard Høj Jensen på 9825 4372.

Tilmelding til vandløbsrestaurering skal ske til: Nicolaj Jørgensen på 2980 6648

Tilmelding til Åens dag skal ske til: Henrik Jørgensen på 2764 2392