Bestyrelse-Udvalg-Regler 


Formand:
Nicolai Jørgensen - Skævevej 15 - 9352 Dybvad
Tlf.: 29 80 66 48 - Mail: njvoeraa@gmail.com

Udvalg: Vandpleje

Kasserer:
Lindy Sørensen - Sættravej 9 - 9300 Sæby

Tlf.: 61542653 - Mail: lesthor@safnet.dk

Sekretær:
Jørgen Riis-Vestergård - Smidstrupvej 334 - 9760 Vrå

Tlf.: 28 73 91 59 - Mail: jr-v@mail.dk


Udvalg:  Vandpleje Voerå

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:

Kim Dybdahl -
Søndergårdsvej 1 - 9750 Østervrå
Tlf.: 20 27 13 46 - Mail:
dybdahltoj@dybdahltoj.dk
Udvalg: Dagkort - Aktiviteter - Lodsejerfest

Lindhard Høj Jensen - Østerpark 8 - Ulsted - 9370 Hals
Tlf.: 23105969 - Mail:  kljensen51@gmail.com

Udvalg: Fiskeret - Transformator

Christian Krogh - Smalbyvej 70 - 9700 Brønderslev
Tlf.: 28 34 04 09 - Mail: christiankrog24@hotmail.com

Medieudvalg  - Hjemmeside

Henrik Jørgensen - Søndergade 71 - 9320 Hjallerup
Tlf.: 27 64 23 92 - Mail:henrik.voeraa@gmail.com

Udvalg: - Åens Dag

Suppleanter:

John Bjerre
Bredmosevej 25, Hørby
9300 Sæby
tlf. 2396 7216
 
Udvalg: Juniorer, vandpleje

Leif Jensen - T olstrupvej 19 Thorup -  9330 Dronninglund      

Tlf.:: 21 70 58 08  -  Mail: thorupleif@hotmail.com  
Udvalg: Fiskeret - Aktiviteter - Åens Dag
 

Uden for bestyrelsen:

Michael Koch Jensen, tlf. 2688 2201, og Preben Høj, tlf. 2911 8428, Vandpleje Gerå


Fiskeriopsynsmænd:

Jens Zimmer, 5189 1031

Henrik Jørgensen, 2764 2392

Jan Jensen, 2010 3136

Leif Jensen, 2170 5808