Regler for fiskevand

       


Voer å  -  Gerå  -  Dybvad Søpark


 

FISKEREGLER I VOER Å SPORTSFISKERFORENING

 

For medlemmer af Voer Å Sportsfiskerforening samt dagkortløsere gælder følgende:

 

Særbestemmelser for Voer Å og Gerå

 

Al færden foregår på brinken. Ikke i sprøjtespor, plovfuer, over sået jord eller lign. Sker dette medfører det eksklusion af foreningen.

 

Alt fiskeri i Voer Å og Gerå er forbudt i havørredernes fredningstid

 

Bestyrelsen har besluttet at åbne for hjemtagelse af fisk under vinterfiskeriet igen fra den 16. januar 2020. Det betyder, at det bliver tilladt at hjemtage grønlændere over 40 cm samt overspringere.

Nedgængere, uanset om de er farvede eller blanke og/eller har løse skæl, er totalfredet og skal genudsættes straks. Enhver tvivl skal komme fisken til gode. Hvis muligt bør afkrogning af nedgængere foregå i vandet og i det hele taget så skånsomt som muligt. Dette er særligt gældende i frostvejr, hvor fiskenes øjne kan tage voldsom skade, hvis fisken løftes ud af vandet.

Fra og med 1. maj til og med 15. november må der max. hjemtages 3 havørreder pr. dag

 

Bækørred skal altid genudsættes uanset størrelse

 

Fiskeri med rogn er forbudt

 

Dagkort gælder ikke til Gerå

 

Særbestemmelser for Dybvad Søpark

 

Gedder skal genudsættes uanset størrelse

 

Karper skal genudsættes uanset størrelse

 

Suder skal genudsættes uanset størrelse

 

Brug af motordrevne fartøjer er forbudt

 

Fredningstid og mindstemål ifølge Fiskeriloven: Havørred 16. november - 15. januar 40 cm. Bækørred 16. november - 15. januar 30 cm Laks 16. november - 15. januar 40 cm i ferskvand Gedde 01. april - 30. april 60 cm 

Andre særbestemmelser 

Det er ikke tilladt at færdes over Ormholts arealer mellem Ormholtvej og åen (Parcel 145, Try Vestergård). Det gælder både krattet langs Thorshøj Bæk og den dyrkede mark øst for krattet – marken tilhører Ormholt og ikke Try Vestergård som mange tror. Oktober 2017

 

OBS!

Fra 1. oktober og sæsonen ud, er der grundet Jagtaktivitet parkeringsforbud på Blåkildevej ca. 200 meter ovenfor selve ”Blåkilde” i højre side af vejen. Der hvor markvejen fører ned til dalen.
I denne periode er der kun tilladt i området af ”Blåkilde”, at parkere efter parkeringsanvisningen, som findes på Hjemmesiden.