Vandløbsarbejde i Tranget Bæk

 

Nu er det nok!!!

En tidligere opsang omkring færdsel på lodsejernes marker har tilsyneladende ikke haft den store effekt. Igen i denne weekend har samme lodsejer taget to lystfiskere i at gå i det nysåede korn.

Bestyrelsen ser ingen anden udvej end at lukke for alt fiskeri mellem Præstbro og Spændet med øjeblikkelig virkning.

Bestyrelsen er i besiddelse af navne på de to lystfiskere og de vil blive udelukket fra alt fiskeri i foreningens vande i fremtiden.

Mvh
Bestyrelsen

 
 
 
 

 

                   Seneste opdatering 11. november 2018                
 
 
 
  
 
   Find Voer Å Sportsfiskerforening på